De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gebruiksvriendelijkheid toetsen van de zelfevaluatietool, over de Ergotherapierichtlijn CVA

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De gebruiksvriendelijkheid toetsen van de zelfevaluatietool, over de Ergotherapierichtlijn CVA

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Centraal in het onderzoek staat het ontwikkelen en publiceren van de zelfevaluatietool. De zelfevaluatietool bevat werkwijzevragen wat maakt dat ergotherapeuten het handelen kunnen evalueren. De zelfevaluatietool heeft twee doelen: de werkwijze van ergotherapeuten evalueren en de mate van implementatie inventariseren. Het Lectoraat Neurorevalidatie heeft een start gemaakt met het ontwikkelen van de zelfevaluatietool. De inhoudelijke vragen zijn definitief geformuleerd in samenwerking met de beroepspraktijk. Het doel van dit onderzoek is om de vraag-, antwoord- en feedbackberichten door te ontwikkelen. Na de doorontwikkeling dient de zelfevaluatietool getoetst te zijn in de beroepspraktijk op gebruiksvriendelijkheid. Onduidelijk is of er een online methode bestaat die feedback op maat ondersteund. De online methode is een voorwaarde voor het vervolg van het onderzoek. Nadat de voorwaarden gecreëerd zijn, is de gebruiksvriendelijkheid met een steekproef getoetst. Het steekproefkader is vastgesteld door het Lectoraat Neurorevalidatie. De 208 ergotherapeuten die in 2013 hebben deelgenomen aan het symposium behoren tot het steekproefkader.
In de onderzoeksvraag komt naar voren dat een mixed method design van toepassing is. Op het moment dat de voorwaarden gecreëerd zijn is de zelfevaluatietool te toetsen in de beroepspraktijk. De gebruiksvriendelijkheid is met vijf evaluatievragen te inventariseren (vier vijfpunts-Likertschaal vragen en één open vraag). Bij de vier vijfpunts-Likertschaal evaluatievragen is de intentie bij elk ingevuld antwoord uitgevraagd. Het leidt tot de combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve data verzameling.
Het onderzoek kent drie vormen van resultaten: literatuurstudie, kwantitatief en kwalitatief. De eerste drie deelvragen zijn te beantwoorden met een literatuurstudie. De wijze van feedback geven, de online methode en de eisen gebruiksvriendelijke vragen, zijn geïnventariseerd. Het waren de voorwaarde om deelvraag vier te realiseren. Er zijn 49 deelnemers geïncludeerd voor het onderzoek. Het is zichtbaar dat bijna 90% de zelfevaluatietool als gebruiksvriendelijk ervaart. De deelnemers hebben verbeterpunten genoteerd om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen voor de landelijke publicatie. Dit heeft geresulteerd in specifieke aanbevelingen. De aanbevelingen zijn uit te voeren door het personeel van de online methode ‘TailorBuilder’ of het onderzoeksteam. Het onderzoek geeft inzicht in de meerwaarde van een zelfevaluatietool. In de toekomst is de zelfevaluatietool te generaliseren naar andere richtlijnen of beroepspraktijken. De zelfevaluatietool is als nuttig ervaren. Vele ergotherapeuten gaan met de verbeterpunten aan de slag. Het vergroot naar waarschijnlijkheid het implementatie gehalte onder ergotherapeuten. De zelfevaluatietool lijkt een innovatie te zijn, waar zowel de organisatie als de beroepsbeoefenaar belang bij hebben. Het is een tijdefficiënt kwaliteitsinstrument dat leidt tot praktische kwaliteitsverbeteringen in de beroepspraktijk.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingErgotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
Kenniscentrum Revalidatie, Arbeid, Sport
LectoraatNeurorevalidatie
PartnerHogeschool van Arnhem en Nijmegen/Lectoraat Neurorevalidatie
Datum2016-08-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk