De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Is de PRPP inzetbaar bij valrisico?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Is de PRPP inzetbaar bij valrisico?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek zijn de ervaringen van de ergotherapeuten van BrabantZorg onderzocht over het in kaart brengen van het valrisico met de PRPP.

Nederland heeft te maken met een vergrijzing van de bevolking. Dit betekent dat er in verhouding steeds meer ouderen zijn. Deze ouderen hebben een verhoogd valrisico, wat inhoudt dat er steeds meer ouderen vallen. De medische zorg die verleend wordt aan deze ouderen neemt de laatste jaren toe, waardoor zorgkosten stijgen.
Binnen BrabantZorg, een organisatie die ondersteuning biedt tijdens het ouder worden, wordt aandacht besteed aan valproblematiek. De ergotherapeuten van BrabantZorg hebben een eigen methode om het valrisico in kaart te brengen. Dit doen zij aan de hand van een valanalyse, een observatie van een activiteit en waar nodig het in kaart brengen van de omgeving. De valanalyse is een lijst met daarin testen en vragen over twaalf risicofactoren die valproblematiek kunnen veroorzaken. De observatie kan worden vormgegeven met een observatiemeetinstrument. Een aantal observatiemeetinstrumenten die gebruikt kunnen worden om het valrisico in kaart te brengen, worden in de Ergotherapierichtlijn ‘Valpreventie’ aanbevolen. Dit zijn de AMPS, de A-One en de MMSE. De ergotherapeuten van
BrabantZorg die één of meerdere van deze scholingen hebben gevolgd, geven de observatie vorm aan de hand van één van deze observatiemeetinstrumenten. De PRPP-geschoolde ergotherapeuten van BrabantZorg gebruiken de PRPP voor de observatie. Echter is deze niet opgenomen in de Ergotherapierichtlijn ‘Valpreventie’. Middels een kwalitatieve onderzoeksmethode, is de volgende vraagstelling beantwoordt: hoe ervaren de ergotherapeuten van BrabantZorg de PRPP als observatiemeetinstrument bij het in kaart brengen van het valrisico?
De PRPP-geschoolde ergotherapeuten van BrabantZorg zijn geïnterviewd middels een semigestructureerd interview, waarin de ergotherapeuten genoeg ruimte kregen voor het delen van hun ervaringen door middel van open vragen. Uit deze interviews met de ergotherapeuten is onder andere naar voren gekomen dat de ergotherapeuten vinden dat de PRPP een geschikt observatiemeetinstrument is om het valrisico in kaart te brengen. Dit vinden zij, omdat de PRPP vrij is in de activiteitkeuze. De PRPP scoort op 35 descriptoren. Descriptoren zijn aparte, in gedrag waarneembare processen van de informatieverwerking, omschreven in begrijpelijke taal. De ergotherapeuten van BrabantZorg geven aan dat ze door middel van deze descriptoren, de cognitieve strategieën in de informatieverwerking in kaart brengen. Er werd aangegeven dat de valproblemen vanuit deze cognitieve strategieën verklaard kunnen worden. Om deze reden vinden de ergotherapeuten dat de PRPP, aan de hand van de descriptoren, een onderdeel is van het in kaart brengen van het valrisico. De ergotherapeuten van BrabantZorg ervaren de PRPP als een geschikt
observatiemeetinstrument om het valrisico mee in kaart te brengen, mits deze gecombineerd wordt met de valanalyse en informatie over de omgeving van de cliënt. Hierop volgend kan een behandeling vormgegeven worden om het valrisico te verkleinen.
In dit onderzoeksrapport worden aanbevelingen gedaan voor de ergotherapeuten van BrabantZorg om deze methode, waarmee het valrisico in kaart wordt gebracht, te behouden en te verbeteren. Ook worden er algemene aanbevelingen gedaan voor kwantitatief en kwalitatief vervolgonderzoek.

Deze resultaten zijn niet alleen relevant voor de ergotherapeuten van BrabantZorg, maar voor alle PRPP-geschoolde ergotherapeuten in Nederland. Door dit onderzoek kunnen de PRPP-geschoolde ergotherapeuten de PRPP mogelijk breder inzetten. Dat wil zeggen dat de PRPP voor meer doeleinden inzetbaar is.
De PRPP is een opkomend meetinstrument in Nederland. Steeds meer ergotherapeuten kiezen voor de PRPP scholing. Voor alle niet PRPP-geschoolde ergotherapeuten in Nederland kunnen de resultaten uit dit onderzoek een extra reden zijn om de PRPP scholing te gaan volgen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingErgotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
PartnerBrabantzorg
Datum2016-04-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk