De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksrapport toepassing 4D

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoeksrapport toepassing 4D

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds korte tijd worden op de infrastructurele projecten van Ballast Nedam 4D-modellen toegepast. Hier is mee gestart met het doel faalkosten in de uitvoeringsfase te verminderen. Doordat recentelijk is gestart met het werken in 4D is hier nog geen structuur voor aanwezig en worden de voordelen nog onvoldoende benut. Hieruit is het doel ontstaan om binnen Ballast Nedam in kaart te brengen wat het 4D-proces dient te bevatten zodat dit kan bijdragen aan het verminderen van faalkosten in de uitvoeringsfase. Op project BAAK is recent 4D gestart daarom is gekozen om de bevindingen van dit project voor het onderzoek te gebruiken.

Om het beschreven doel te bereiken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Op welke wijze kan het 4Dproces een vermindering leveren aan faalkosten in de uitvoeringsfase op infrastructurele projecten van Ballast Nedam aan de hand van bevindingen op project BAAK?’.

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag zijn verschillende deelvragen behandeld. Als eerst is het optimale 4D-proces in kaart gebracht vanuit de literatuur. Hiervoor is een literatuurstudie uitgevoerd zodat het proces vanuit verschillende bronnen is opgebouwd. Daarna is het optimale 4D-proces vanuit interviews met werknemers op project BAAK opgesteld. Voor het verwerken van de informatie uit de interviews is een analyse uitgevoerd aan de hand van coderingen in de interviewverslagen. De optimale 4D-processen zijn daarna samengevoegd tot het ‘gecombineerde 4D-proces’. Dit proces bestaat uit verschillende processtappen met elk activiteiten met daarbij behorende actiehouders. Voor het uitvoeren van elke activiteit worden eisen gesteld waaraan dient te worden voldaan. Dit proces dient te worden toegepast in de voorbereidingsfase.

Vanuit het ‘gecombineerde 4D-proces’ is in kaart gebracht hoe momenteel op project BAAK wordt gewerkt met 4D. Doordat 4D recent gestart is worden verschillende activiteiten uit het proces uitgevoerd alleen niet volledig of niet in de proces volgorde. Daarnaast worden niet alle acties door de beschreven actiehouder uitgevoerd. Aan de hand van de huidige situatie zijn de veranderingen die nodig zijn voor het toepassen van het 4D-proces in kaart gebracht. Vanuit deze veranderingen ontstaan verschillende resultaten. Via de volgende drie kernpunten leveren de resultaten een vermindering aan faalkosten in de uitvoeringsfase: Minder miscommunicatie; Verhoogde kwaliteit van producten; Bewustzijn veiligheid en verantwoordelijkheden en verwachting te ontvangen informatie.

Het antwoord op de hoofdvraag is daarmee dat de vermindering in faalkosten ontstaat door het ‘gecombineerde 4D-proces’ toe te passen in de voorbereidingsfase. Vanuit de veranderingen die nodig zijn voor het toepassen van het ‘gecombineerde 4D-proces’ ontstaan resultaten die via de kernpunten leiden tot vermindering in faalkosten in de uitvoeringsfase. Deze kernpunten zijn een verbetering aan de voorbereidingsfase.

De belangrijkste verandering van het proces is dat het ontwerp dient te worden gemaakt op basis van de uitvoeringsmethodiek. In de huidige situatie wordt het ontwerp vanuit de contracteisen gemaakt en daarna aangepast op de uitvoeringsmethodiek. Door deze verandering komt het denkproces voor de uitvoeringsmethodiek bij zowel ontwerp als voorbereiding te liggen waarbij de verantwoordelijkheid voor het uitwerken van de uitvoeringsmethodiek bij de voorbereiding blijft. De aanbeveling is dat het 4D-proces bij de start van de voorbereidingsfase worden toegepast. Voor de toepassing van het 4D-proces in de tender- en uitvoeringsfase is vervolgonderzoek nodig.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerBallast Nedam
Datum2019-05-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk