De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schemagerichte dramatherapie en psychodrama

Een consensus-based onderzoek over schemagerichte dramatherapie en psychodrama voor cluster C persoonlijkheidsstoornissen binnen een klinische setting

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Schemagerichte dramatherapie en psychodrama

Een consensus-based onderzoek over schemagerichte dramatherapie en psychodrama voor cluster C persoonlijkheidsstoornissen binnen een klinische setting

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De hieronder beschreven vraagstelling en doelstelling zijn tot stand gekomen vanuit
de vraag van Liesbeth Doomen voor een vooronderzoek voor haar evidence-based
onderzoek dat hierop zal volgen.
In dit onderzoeksverslag wordt antwoord gegeven op de vraag: Hoe ziet een consensusbased
behandelproduct voor cluster C persoonlijkheidsstoornissen binnen klinische
schemagerichte (psycho)dramatherapie eruit?
De doelstelling van dit onderzoek is de concretisering van een consensus-based
behandelproduct van schemagerichte (psycho)dramatherapie voor cluster C
persoonlijkheidsstoornissen binnen een klinische setting.
Het gaat om een hoofdzakelijk kwalitatief onderzoek met enkele kwantitatieve
aspecten.
Tien respondenten die ofwel werkzaam zijn als dramatherapeut of als
psychodramatherapeut met cluster C persoonlijkheidsstoornissen hebben hun
ervaringskennis gedeeld om tot een behandelproduct te komen waarover landelijke
consensus bestaat. De respondenten zijn werkzaam binnen klinieken of in eigen praktijk,
verspreid over het gehele land.
Om triangulatie te bereiken en de ervaringskennis van de respondenten zo expliciet
mogelijk te beschrijven zijn verschillende technieken gebruikt voor het verzamelen van data.
Literatuur onderzoek uit meer dan 40 bronnen, 38 vragenlijsten over de cliënttevredenheid, 4
filmobservaties en 9 interviews zijn voor dit onderzoek als databronnen gebruikt.
Er bestaat overeenstemming tussen de respondenten, cliënten en literatuur over hoe
de doelgroep beschreven wordt, welke interventies belangrijk zijn, belangrijke
randvoorwaarden en het werken in een groep wordt als zeer waardevol en leerzaam
ervaren. Minder overeenstemming, of soms zelfs onenigheid, is er tussen de respondenten
onderling, over de positionering van psychodrama en dramatherapie en over het inzetten van
bepaalde werkwijzen en fasemodellen.
Om tot de conclusie van dit onderzoek te komen, is geprobeerd zo veel mogelijk
consensus te waarborgen over de hierboven genoemde onenigheden. Door middel van een
member check is feedback gevraagd aan de participerende therapeuten over de eerste
versie van het behandelproduct. De conclusie van dit onderzoek, namelijk het consensusbased
behandelproduct is te vinden in bijlage 1: Behandelproduct ‘Spelen met schema’s en
modi’. Dit behandelproduct is te gebruiken voor iedere (psycho)dramatherapeut die enige
training heeft gehad in het schemagericht behandelen.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerHogeschool van Arnhem en Nijmegen
Datum2015-09-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk