De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Steen voor steen naar circulair bouwen

Het principe van circulair bouwen toegepast op het project ‘Bruggen Krommenie"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Steen voor steen naar circulair bouwen

Het principe van circulair bouwen toegepast op het project ‘Bruggen Krommenie"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De provincie Noord-Holland heeft aangegeven het circulair bouwen dan wel legoliseren toe te willen passen binnen het project ‘Bruggen Krommenie’. Deze keuze houdt verband met de vertraging die de realisatie van het project heeft opgelopen en met het beleid van de Rijksoverheid. Het project omvat het renoveren van een tweetal beweegbare bruggen gelegen in de N203 over de Nauernasche Vaart.
De keuze van de provincie Noord-Holland is een kans voor Van Hattum en Blankevoort B.V., omdat er weinig kennis beschikbaar is over het circulair bouwen van een brug over water. Deze kennis kan Van Hattum en Blankevoort B.V. gebruiken om een stap dichterbij de doelstelling te komen om in 2025 de duurzaamste bouwer te worden.
De doelstelling van dit onderzoek is het verzamelen van kennis over het principe van circulair bouwen, zodat het principe van circulair bouwen kan worden toegepast binnen het project ‘Bruggen Krommenie’. Om deze doelstelling te realiseren, is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. De hoofdvraag luidt als volgt: “Hoe kan het principe van circulair bouwen worden toegepast in het ontwerp van de onderbouw van het project ‘Bruggen Krommenie’?”
Om de hoofdvraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden is gebruikt gemaakt van verschillende
deelvragen, welke naar de hoofdvraag toe zullen werken:
 Welke begrippen zijn van belang bij circulair bouwen en hoe zijn deze met elkaar verbonden?
 Waarom is het in het algemeen belang dat er circulair gebouwd gaat worden?
 Hoe kan worden gemeten in welke mate het principe van circulair bouwen wordt toegepast?
 Wat zijn de minimale functionele topeisen die gesteld worden aan de onderbouw van het project ‘Bruggen Krommenie’?
 Welke alternatieven kunnen per object worden gegenereerd op basis van de minimale functionele topeisen?
Hoe scoren de gegenereerde alternatieven t.o.v. de eerder vastgestelde criteria?
De gebruikte onderzoeksmethode is gebaseerd op toegepast onderzoek, waarbij gekeken is naar een probleem uit de praktijk. Met de informatie die het beantwoorden van de deelvragen heeft opgeleverd, is in de conclusie de hoofdvraag beantwoord. Ook zijn er aanbevelingen uit het onderzoek voortgevloeid die direct toepasbaar zijn in de praktijk. De conclusie uit het onderzoek is dat het voorkeursalternatief voor het ontwerp van de onderbouw van het project ‘Bruggen Krommenie’ bestaat uit een fundering van stalen buispalen (FA4), een landhoofd van mega-legoblokken (LA1), stootplaten van staal (SA1), een oplegpijler van stalen HEprofielen (OA2) en een remmingwerk van staal (RA1). De aanbevelingen die uit het onderzoek zijn voortgevloeid, luiden:
 Pas het voorkeursalternatief toe als ontwerp voor de onderbouw van het project ‘Bruggen Krommenie’.
 Maak organisaties, betrokken bij de bouw van (civiele) projecten, bewust van de noodzaak van de transitie naar de circulaire economie. Hanteer binnen organisaties, betrokken bij de bouw van (civiele) projecten, dezelfde definities voor circulaire begrippen, zodat miscommunicatie wordt voorkomen. Pas de in het onderzoek beschreven meetmethode toe tijdens het meten van in welke mate circulariteit wordt toegepast in een ontwerp, omdat deze meetmethode circulariteit op een verifieerbare wijze meetbaar maakt en binnen elk project toepasbaar is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerVan Hattum en Blankevoort
Datum2018-04-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk