De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De toekomstbestendige galerijflat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De toekomstbestendige galerijflat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Daarboven op komt het effect van de naoorlogse babyboom; een grote golf van extra ouderen in de komende 20 jaar. Deze grote groep babyboomers is nu (2015) tussen de 60 à 70 jaar oud. Hierdoor ontstaat er een overschot aan mensen die zorg nodig zullen hebben. Daarnaast zal de beroepsbevolking krimpen en zijn er minder mensen die zorg kunnen verlenen. De Nederlandse overheid is om deze reden gaan bezuinigen op het financieren van lage zorgzwaartepakketten; een pakket dat de kosten van een zorginstelling vergoed voor mensen met een handicap. Het zal nu zo zijn dat mensen die deze vergoeding ontvangen, zelfstandig thuis moeten blijven wonen omdat zij de kosten van een zorginstelling niet meer kunnen betalen. Aan ons de taak om een concept te ontwikkelen waardoor deze mensen toch op zichzelf kunnen wonen; d.w.z. een oplossing vinden voor dit grote maatschappelijke probleem. Dit is de kernvraag die wij stellen in ons onderzoek.
Er staan in Nederland veel galerijflats die gerenoveerd moeten worden omdat desbetreffende gebouwen niet meer aan de huidige bouwkundige eisen voldoen. Door ons onderzoek te projecteren op een galerijflat pakken wij twee grote problemen in Nederland in één keer aan en zien daarom veel potentie in ons afstudeeronderzoek.
De getroffen doelgroepen van de veranderingen in de zorg zijn onder meer mensen met lichamelijke problemen, slechtzienden, geestelijk gehandicapten of mensen met een behoefte aan verpleging en verzorging. Om de zorgvraag te beperken hebben wij door middel van slimme bouwkundige aanpassingen de bestaande woningen aangepast om ervoor te zorgen dat een bewoner zo toch zelfstandig thuis kan blijven wonen. Zo is het gehele gebouw gelijkvloers gemaakt en zijn er beugels geplaatst om de bewoner te helpen bij het zitten en opstaan. Ook het verbreden van deuren en het rekening houden met de draaicirkel van een rolstoel is erg belangrijk. Door de badkamer aan de hoofdslaapkamer te verbinden kan de bewoner (met name ‘s nachts) weinig hinder ondervinden en is de badkamer gelijkvloers gemaakt met een antislip tegelafwerking.
Ten tweede speelt anonimiteit een grote rol onder met name de oudere doelgroep. Maar ook mensen uit bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidzorg ondervinden problemen met het leggen van sociaal contacten. Om deze reden hebben wij een ontmoetingsruimte op het dak ontworpen. Dit is een grote zaal waar de bewoners af kunnen spreken en biedt ruimte voor georganiseerde activiteiten. Er is een moestuin op het dak geplaatst wat de bewoners een dagelijkse bezigheid aanbiedt. Zelf geplante groenten kunnen bijvoorbeeld worden verdeeld onder de bewoners of zelf worden gebruikt. Tenslotte is er een behandelkamer gecreëerd wat ruimte biedt voor een verpleger of verzorger. Er zullen zich altijd bewoners in het gebouw bevinden die toch nog extra zorg nodig hebben. Tevens geeft het feit dat er altijd iemand rondloopt die kan helpen een veilig gevoel voor de bewoners van het gebouw.
Sterk geïsoleerde woningen behalen een Rc waarde van 7.0 en het gebruik van duurzame installaties als een SolarEis buffer dat warmte en kou kan opwekken door middel van faseovergangsenergie levert een duurzaam verantwoord gebouw op dat sterk aan de huidige bouwkundige eisen voldoet.
Kortom, er wordt nieuw leven geblazen in een bestaande Nederlandse galerijflat welke tevens een oplossing biedt voor het grote maatschappelijke probleem in de zorg!

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerHogeschool van Arnhem en Nijmegen
Datum2016-01-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk