De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kleurt de kameleon ?

Van gunning op prijs naar…

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe kleurt de kameleon ?

Van gunning op prijs naar…

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hagemans Vastgoedonderhoud heeft de beleving een kameleon te moeten zijn door de
veranderende aanbestedingsmethodes bij woningcorporaties. Het is niet alleen dat de
methode verandert, maar ook de selectie- en gunningscriteria. De aanleiding hiervoor is
dat woningcorporaties mee moeten met de maatschappelijke behoefte aan transparantie
en zij zoeken daarom steeds meer naar een professionele invulling van
opdrachtgeverschap. Het aanbesteden en professioneel opdrachtgeverschap zijn aan
elkaar verbonden. Een van de reacties hierop is dat de sector nog meer taken gaat
verschuiven naar de opdrachtnemerskant. Er wordt vanuit de woningcorporatie steeds
vaker naar totaaloplossingen gevraagd bij planmatig gevelonderhoud.
De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke aanbestedingsvormen
met bijbehorende selectie- en gunningscriteria worden gebruikt en of hier veranderingen
in zitten bij woningcorporaties wat leidt tot aanbevelingen over hoe Hagemans
Vastgoedonderhoud hierbij aansluiting kan krijgen.
Om de doelstelling te behalen is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
“Hoe kan Hagemans Vastgoedonderhoud aansluiting krijgen bij de
veranderende selectie- en gunningcriteria van woningcorporaties bij
aanbestedingen voor projecten en langdurige samenwerkingen in
planmatig gevelonderhoud?”
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er een kwalitatief onderzoek
gedaan aan de hand van semi-gestructureerde interviews en een casusstudie. De
interviews zijn afgenomen bij negen woningcorporaties met negen respondenten. Daaruit
kwam naar voren dat de ingezette veranderingen waarbij taken worden overgedragen
zich zullen doorontwikkelen. Vanuit de casusstudie is vastgesteld dat de problematiek bij
Hagemans Vastgoedonderhoud zich concentreert op de aanbestedingsmethodiek EMVI
‘gunnen op waarde’.
Op basis hiervan wordt aanbevolen om een ontwikkeltraject voor een procesgerichte
aanpak op te zetten voor het analyseren van een EMVI-aanbesteding. Eventueel
vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op competenties van medewerkers van
Hagemans Vastgoedonderhoud bij EMVI-aanbestedingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerHagemans Vastgoedonderhoud
Datum2016-09-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk