De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Snoeien of bloeien?

Profileren op de markt van de jeugdhulpverlening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Snoeien of bloeien?

Profileren op de markt van de jeugdhulpverlening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is geschreven vanuit de opleiding pedagogiek in het kader van het afstuderen. In opdracht van Specialistisch Ambulant Pactum Rijn-Side (SAP) is er gekeken waar zij zich wat betreft zorgaanbod en inhoudelijke hulpverlening in profileren. De resultaten die uit het onderzoek komen, worden de Unique Selling Points van SAP genoemd. SAP zal aan het eind van dit onderzoek aanbevelingen krijgen over hoe zij de profilering kunnen verbeteren, zodat ze sterker staan op de markt van de jeugdhulpverlening.
Allereerst wordt er in dit onderzoek gekeken naar de ontwikkelingen van de transitie jeugdzorg binnen Nederland, vervolgens wordt er gekeken naar hoe ontwikkelingen van de transitie in de jeugdzorg terugkomen in de gemeente Arnhem en als laatste wordt er specifiek gekeken naar de effecten van de transitie in de jeugdzorg bij SAP zelf.
Jeugdhulpverlening wordt sinds 1 januari 2015 door de gemeenten ingekocht en het is nog maar de vraag of dit ieder jaar dezelfde hoeveelheid jeugdhulp is. Daarnaast is SAP niet de enige organisatie die in Arnhem en omgeving specialistische jeugdhulp1 aanbiedt. Dit betekent dat SAP voortaan concurrenten heeft en dat het belangrijk wordt om te kijken naar waarin SAP zich onderscheidt van de rest. Naar aanleiding van overleg met de opdrachtgever en tevens manager van SAP, dhr. W. van Wessel, kwam naar voren dat SAP op zoek is naar de Unique Selling Points. “Een Unique Selling Point (USP) beschrijft de unieke eigenschappen van een product of dienst. Hiermee onderscheidt een product of dienst zich van alternatieve producten of diensten in dezelfde branche” (Marketingtermen, z.d.). In dit onderzoek zijn we dus op zoek naar wat SAP onderscheidt van andere specialistische jeugdhulpverleningsorganisaties. Dit hebben we in dit onderzoek geformuleerd tot de volgende onderzoeksvraag:
Wat zijn de Unique Selling Points van Specialistisch Ambulant Pactum Rijn-Side?
Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat de Unique Selling Points van SAP zijn. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om er voor te zorgen dat SAP zich beter kan profileren bij de gemeente en weet wat zij als afdeling van Pactum te bieden heeft. De deelvragen die voortvloeiden uit de onderzoeksvraag, luiden als volgt:
 Wat zijn de Unique Selling Points van Specialistisch Ambulant Pactum Rijn-Side volgens de cliënten?
 Wat zijn de Unique Selling Points van Specialistisch Ambulant Pactum Rijn-Side volgens de professionals?
 Hoe profileren Specialistisch Ambulant Pactum Rijn-Side en concurrerende jeugdhulpverleningsorganisaties zich in de marktwerking van de jeugdzorg?

Hoe wordt vanuit een gemeente bepaald van welke jeugdhulpverleningsorganisaties zorg wordt ingekocht?
In dit onderzoek is gekozen voor zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve onderzoeksbenadering. Hier is voor gekozen om de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek te vergroten. Het kwantitatieve onderzoek bestond uit het afnemen van de eerste zes vragen van de enquête bij de manager en de professionals van SAP en het verkrijgen van beoordelingscijfers uit de exit-vragenlijsten2 van SAP. Het doel van het kwantitatieve onderzoek was om concrete informatie te verkrijgen over de ervaring met de transitie in de jeugdzorg, wat schematisch weergegeven kon worden. Het kwalitatieve onderzoek had als doel om het kwantitatieve onderzoek verder uit te diepen. Het kwalitatieve onderzoek bestond uit de overige vier vragen van de enquête voor de manager en de professionals van SAP en het voeren van semi-gestructureerde interviews met cliënten, de manager en de professionals van SAP en een beleidsmedewerker contractering jeugdhulp van een gemeente. De combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek heeft voor concrete gegevens en verdieping van de verkregen informatie gezorgd.
Uit onderzoek is gebleken dat matching tussen hulpverlener en cliënt, integrale hulpverlening, outreachend werken, hulpverlening van mens tot mens, systeem- en netwerkgericht werken, de doelgroep van 12 t/m 25 jaar, lage drempel, lange adem, wachtlijstbemiddeling, doen wat werkt en dat de trajectduur niet vastligt, Unique Selling Points zijn van SAP. Tevens is de conclusie dat SAP zowel wat betreft zorgaanbod als inhoudelijke hulpverlening sterk staat. Als het gaat om de profilering van SAP, wordt SAP door de professionals zelf gezien als bescheiden. Zij geven aan niet van de daken te schreeuwen waar ze goed in zijn. SAP moet het daardoor hebben van lange termijn profilering door positieve ervaringen. De aanbevelingen in dit onderzoek zijn dan ook met name gericht op de korte termijn profilering, zoals een professional aanstellen die zich specifiek bezig gaat houden met de profilering van SAP, de website up-to-date maken en niet te strooien met folders, maar deze wel beschikbaar hebben. Deze laatste aanbeveling is uitgewerkt tot een product die tijdens de eindpresentatie van dit onderzoek aan de opdrachtgever overhandigd zal worden. Dit product heeft als doel om de Unique Selling Points van SAP te benadrukken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerPactum jeugd- en opvoedhulp
Datum2016-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk