De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zing en Groei: veranderingen in de interactie tussen het kind en de ouder na deelname

Een effectevaluatie van de uitvoering van de muziektherapeutische interventie Zing en Groei

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zing en Groei: veranderingen in de interactie tussen het kind en de ouder na deelname

Een effectevaluatie van de uitvoering van de muziektherapeutische interventie Zing en Groei

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zing en Groei is een vroegtijdige muziektherapeutische interventie die aangeboden wordt
aan ouder en kind (tussen 0 en 6 jaar), met als doel het vergroten van de positieve interactie
tussen de ouder en het kind. Dit onderzoek heeft als doel het schrijven van een
effectevaluatie van de interventie (uitgevoerd in Nijmegen), waarin de veranderingen in de
interactie tussen het kind en de ouder beschreven worden.
Er wordt een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarin gebruik is gemaakt van verschillende
databronnen, zoals literatuur, documenten en individuele personen (drie muziektherapeuten
en twee verwijzers). De data worden verzameld door middel van deskresearch, interviews en
(ingevulde) observatielijsten.
Uit de resultaten blijkt dat interactie tussen het kind en de ouder cruciaal is, dat muziek
verschillende werkzame factoren heeft voor ouder en kind, zoals dat muziek het leerproces,
synchronisatie en hechting uitlokt, dat Sing & Grow (in Australië) effect heeft op de interactie
tussen het kind en de ouder, meetbaar in sensitiviteit, betrokkenheid en acceptatie en dat de
interventie Zing en Groei verschillende veranderingen teweeg brengt in de interactie, zoals
dat het kind zich meer op de ouder richt en dat het opvoedgedrag van de ouder positiever en
sensitiever wordt. Daarnaast blijken er verschillende belangrijke aspecten in de behandeling
te zijn die de veranderingen in werking zetten volgens de muziektherapeuten, zoals
houdingsaspecten, non-verbale en verbale aspecten, muzikale interventies en parameters.
In de aanbevelingen worden suggesties gedaan naar vervolgonderzoek over interactie
tussen het kind en de ouder volgens ouders, over het opstellen van een vragenlijst voor
ouders over interactie, over interactie bij verschillende doelgroepen en over het effect van
het handelen van de muziektherapeut op het versterken van de interactie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerBarbara Krantz
Datum2016-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk