De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Signaleringskaart valpreventie voor ouderen in Lent

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Signaleringskaart valpreventie voor ouderen in Lent

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze samenvatting vindt u de Methode, de onderzoeksresultaten, de conclusie, de discussie en de aanbevelingen van het ontwikkelen van de signaleringskaart valpreventie voor ouderen in Lent uitgevoerd in het Academisch Gezondheidscentrum Thermion te Lent.
Het doel van dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een signaleringskaart valpreventie voor ouderen in Lent.
De centrale vraagstelling binnen dit onderzoek luidt:
‘Welke aanpassingen zijn nodig om de signaleringskaart valpreventie geschikt te maken voor de ouderen in Lent? ’
Onderzoeksopzet
Het onderzoek is een kwantitatief onderzoek, beschrijvend van aard.
Voor het ontwikkelen van de signaleringskaart valpreventie hebben de studentonderzoekers drie deel onderzoeken uitgevoerd. Deelonderzoek 1: het herschrijven van de risicofactoren van vallen zodat deze bruikbaar en begrijpelijk is voor ouderen. Deelonderzoek 2: inventariserend onderzoek bij professionals. Tijdens dit onderzoek is in kaart gebracht welke interventies de verschillende disciplines hebben ten aanzien van valpreventie, dit is gebeurd door middel van het afnemen van de opgestelde semi gestructureerde vragenlijst.
Deelonderzoek 3: evaluatie onderzoek bij de ouderen. In het evaluatie onderzoek is gekeken of de doelstelling behaald is. Dit is gedaan door middel van een semi gestructureerde vragenlijst af te nemen bij ouderen over de bruikbaarheid en begrijpelijkheid van de signaleringskaart.
Onderzoeksresultaten
Voor het verwerken van de gegevens uit de semi gestructureerde vragenlijsten hebben de studentonderzoekers het computerprogramma Microsoft Excel en word gebruikt. De studentonderzoekers geven de resultaten weer in een lopende tekst, aangevuld met cirkeldiagrammen, tabellen en datamatrixen.
Conclusie
Uit de resultaten blijkt dat de signaleringskaart valpreventie voor de ouderen in Lent bruikbaar en begrijpelijk is als het verwijsschema verwijderd is van de kaart. Er pictogrammen worden toegevoegd per risicofactor. Het lettertype Arial 14,5 is en het formaat A4 is.
De zinnen zijn in de vragende vorm geschreven zodat ouderen zich kunnen afvragen of ze een risico ouderen zijn.
Discussie
Het onderzoek heeft een aantal kanttekeningen, waaronder het onderzoeksdesign bij het evalueren was transversaal en bij de uitvoering is dit longitudinaal geworden.
Aanbevelingen
De aanbevelingen richten zich tot slot op de aanpassingen van de signaleringskaart (theorie), verpleegkundigen (praktijk) en voor verder onderzoek

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-01-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk