De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Digitaal bouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Digitaal bouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van het onderzoek naar “digitaal bouwen” zijn de veranderingen in de bouwsector. In het onderzoek zijn technologische ontwikkelingen en de digitalisering van organisaties nader beschouwd. Steeds meer aannemers zijn genoodzaakt om mee te gaan met nieuwe innovaties. Aannemers investeren om deze redenen ook fors op het gebied van digitalisering en technologische ontwikkelingen. Dit heeft invloed op de gehele keten, ook voor de organisatie van Sturm.

Maar op welke wijze kan Sturm met deze innova ties en digitaliseringsgolf bijblijven? Wat zijn interessante technologische ontwikkelingen voor Sturm? En op welke manier kan Sturm haar eigen “verouderde” processen op een digitale wijze professionaliseren? Dit zijn vragen die aan het begin van het onder zoek zijn gesteld en in het hoofdverslag worden beantwoord.

Sturm heeft in de huidige situatie niet de middelen tot hun beschikking om processen optimaal in te richten. De doelstelling van het onderzoek was om een adviesrapport aan te leveren op het gebied van ”digitaal bouwen”. Het adviesrapport betreft uiteindelijk dit hoofdverslag. Hierin is advies gegeven op welke wijze Sturm het registreren en verwerken van kwaliteitsgegevens op een innovatieve digitale wijze kan professionaliseren.

De focus binnen het onderzoek was gelegen op interne werkprocessen van Sturm. Dit betrof de volgende processtromen; “bijhouden van logboeken tijdens saneringsprojecten”, “inkomende pakbonnen tot facturatie” en “urenregistraties van CAO - werknemers”. Deze processen zijn in overleg met de bedrijfsvoering van Sturm geselecteerd. De verwachting van de bedrijfsvoering was dat bij deze processen de meeste impact geleverd kon worden. Vanuit de directie werd de randvoorwaarde gesteld dat eventuele nieuwe processen moesten aansluite n op de bestaande software van Sturm.

Na het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er voor ieder proces een werkbare oplossing is, of kan worden ontwikkeld. Deze mogelijkheden zijn opgehaald middels interviews en een creatieve werksessie. Dit is zowel intern als extern uitgevoerd. Echter vergt de implementatie van nieuwe processen en applicaties veel tijd en energie. In de organisatie kan weerstand ondervonden worden, omdat het procesmatige - en menselijke aanpassingen zijn. Per gekozen proces zijn operationele acties voor implementatie beschreven.

Digitaal bouwen is een groot begrip. Dit is ook wel gebleken tijdens het voortzetten van het gehele onderzoek en de verschillende interviews met de organisaties. Naast de conclusies en aanbevelingen in het hoofdrapport zijn er ook een aantal andere onderwerpen die nauwlettend in de gaten kunnen worden gehouden. Deze komen voort uit de literatuurstudie. Het hoofdstuk “valorisatie & doorontwikkeling” geeft hiervan een nadere omschrijving voor de organisatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerSturm B.V.
Datum2019-02-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk