De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport 'ter verbetering van de implementatie van de Maand van de Liefde'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Adviesrapport 'ter verbetering van de implementatie van de Maand van de Liefde'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De GGD Hart voor Brabant (HvB) organiseert sinds 2013 het project de Maand van de Liefde om seksualiteit en relaties bespreekbaar te maken. Er worden workshoprondes verzorgd voor de 2e klas van het vmbo in de regio Hart voor Brabant. Elk jaar doen minder scholen mee aan de Maand van de Liefde in Midden-Brabant en naar aanleiding van dit probleem is dit onderzoek opgezet. De volgende doelstelling is geformuleerd:
Het doel van dit onderzoek is aanbevelingen te doen aan de GGD HvB voor het verbeteren van de implementatie van het project de Maand van de Liefde bij de middelbare scholen met een vmbo-afdeling in de regio Midden-Brabant. Deze bijdrage wordt geleverd door het inzichtelijk maken van de factoren die invloed hebben op het besluit van de scholen om wel of niet deel te nemen aan de Maand van de Liefde.
Uit de theorie blijkt dat verschillende factoren invloed hebben op de implementatie van seksuele en relationele vorming op middelbare scholen. De factoren voor dit onderzoek zijn gehaald uit het model dat gebruikt is bij een onderzoek voor het lespakket Lang Leve de Liefde. Dit model geeft weer dat de factoren ‘Curriculum gerelateerde overtuigingen’, ‘Interactieve context’ en ‘Informatiebron’ uit verschillende onderdelen bestaan. De topics voor dit onderzoek zijn aan de hand van deze onderdelen gevormd.
De resultaten van dit onderzoek zijn verkregen door middel van interviews en een inhoudsanalyse. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de factor ‘Informatiebron’ een belangrijke factor is bij de implementatie van de Maand van de Liefde. Ook heeft de topic ‘Schoolbeleid’, onderdeel van de factor ‘Interactieve context’, naar de mening van de respondenten invloed op het besluit van de school om wel of niet deel te nemen. Ook is de uitvoerbaarheid van het project en de tijd die daarbij komt kijken van invloed op de deelname van de school.
Het belangrijkste sterke punt van dit onderzoek is dat een goede indicatie gegeven kan worden van de factoren die van invloed zijn doordat de helft van de scholen geïnterviewd is. Ook is de betrouwbaarheid van het onderzoek hoog, doordat er bij elke beslissing het vier-ogen-principe is toegepast. Niet elke respondent bleek dezelfde kennis en ervaring met de Maand van de Liefde te hebben. De onderzoeker heeft een uitleg moeten geven en hierdoor kan de respondent beïnvloed zijn.
Er zijn drie aanbevelingen geformuleerd voor het verbeteren van de implementatie van de Maand van de Liefde. De combinatie die gemaakt kan worden tussen de Maand van de Liefde en het lespakket Lang Leve de Liefde. Hierbij moet een docententraining gegeven worden voor de mentoren, waarin ze kennis en vaardigheden leren om seksuele voorlichting te geven. Ook is het belangrijk dat de school zelf de maand kan kiezen waarin dit project plaats gaat vinden. De tweede aanbeveling is dat de medewerker Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding (GVO) één keer per jaar een gesprek heeft met de school over het afgelopen schooljaar en de mogelijkheden voor het komende schooljaar. De laatste aanbeveling is dat de GVO-medewerker tijdens dit jaarlijks gesprek de school stimuleert om seksuele vorming op te nemen in schoolbeleid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingAcademie Sport en Bewegen
PartnerGGD Hart voor Brabant
Datum2016-09-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk