De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Energy hotspot Arnhem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Energy hotspot Arnhem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit het icoonprogramma Ruimte voor health energy en food van de provincie Gelderland is de ambitie opgesteld om van Arnhem de energie hoofdstad van Nederland te maken. De reden van deze ambitie is het creëren van meer werkgelegenheid. In Arnhem zijn op dit moment drie gebieden waarin enige vorm van beheer, ontwikkeling of kennis van energie gecentreerd is. Deze gebieden worden energielocaties genoemd en bestaan uit: Arnhems Buiten, gezamenlijke campus HAN/HVHL en Industrie terrein Kleefse waard.
Om de ambitie uit het icoonprogramma te realiseren is het kernteam Energie Hotspot Arnhem opgericht. Dit kernteam heeft als doel het opstellen van een lijst met projecten waarmee Arnhem de energie hoofdstad van Nederland kan worden. Deze lijst heeft ook als doel om de hoeveelheid subsidie vast te stellen die benodigd is om de ambitie van het icoonprogramma te behalen.
De betrokken bedrijven van de energielocaties hebben aangegeven dat de infrastructuur en mobiliteit rondom de gebieden afzonderlijk een belangrijk punt is om te verbeteren indien de provincie en de gemeente meer banen willen creëren te Arnhem.
Om invulling te geven aan de vraag van de energie bedrijven is dit onderzoek opgezet met de tweedelige kernvraag: ‘Welke infrastructurele knelpunten zijn er rondom de energielocaties en welke scenario's zijn er mogelijk om het gekozen knelpunt op te lossen?’. De doelstelling hiervan is om de omvang van alle knelpunten inzichtelijk te maken en het inzichtelijk maken van de mogelijke oplossingen van één specifiek knelpunt.
Arnhems Buiten
Arnhems Buiten is gelegen aan de westzijde van Arnhem en aan de noordelijke oever van de Rijn, met als opmerkelijk onderdeel het grootste kortsluitingslaboratorium van de wereld. De twee grootste werkgevers zijn TenneT en DNVGL. Gezamenlijk bieden deze bedrijven ca. 2000 werkplekken.
De knelpunten van Arnhems Buiten hebben betrekking op de toevoer van goederen en ontsluiting van het kortsluitingslaboratorium. Overige knelpunten zijn een verouderd intern wegennet en congestie van Arnhems Buiten naastgelegen snelweg.
Gecombineerde campus HAN/HVHL
De energielocatie "gecombineerde campus HAN/HVHL" is gelegen op de grens tussen Arnhem en Velp. De locatie is ontstaan door relatief kleine afstand tot elkaar en het feit de hogescholen raakvlakken met elkaar hebben op het gebied van duurzaamheid en energie. De hogescholen hebben gezamenlijk meer dan 12.000 studenten.
De knelpunten bij deze energielocatie hebben betrekking op de ontsluiting van de campus via het omliggend wegennet en de OV-bereikbaarheid van de campus.
IPKW
Industrie Park Kleefse Waard (IPKW) is een gesloten industrieterrein gelegen aan de oostkant van Arnhem aan de Pleijroute ten noorden van de Rijn. Onderdeel van dit terrein zijn veel innovatieve bedrijven op het gebied van materiaal productie en hergebruik van materiaal. Er zijn 1200 werkplekken op het terrein.
De knelpunten van IPKW worden veroorzaakt door congestie op de aanliggende gebiedsontsluitingsweg Westervoortsedijk en de stroomweg Pleijroute.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerGemeente Arnhem
Datum2018-04-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk