De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van bestaande school naar frisse school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van bestaande school naar frisse school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze afstudeerscriptie ‘Van bestaande school naar Frisse School’ wordt een renovatieplan aangedragen om een bestaand basisschoolgebouw te renoveren naar een Frisse School van klasse B. Onderzoek is uitgevoerd voor Brede school de Laar‐West in de gelijknamige Arnhemse wijk. Deze basisschool kampt al enkele jaren met een slecht binnenklimaat. Twee gebouwen uit 1977 en 1981 zijn in 2012 door middel van een nieuwbouwgedeelte aan elkaar gekoppeld. Met het realiseren van het nieuwe tussenstuk zijn ook de bestaande delen aangepakt en zijn de installaties (verlichting, verwarming en ventilatie) verbeterd. Ondanks deze ingrepen is het binnenklimaatprobleem echter niet verholpen.
Het doel van dit onderzoek is het achterhalen van de aard van dit probleem en hiervoor een oplossing te geven in de vorm van een renovatieplan. In het opstellen van dit plan wegen de wensen en eisen van de gebruiker zwaar mee. Om dit plan op te stellen is de volgende hoofdvraag gesteld: Welke bouwtechnische en installatietechnische ingrepen zijn er nodig om Brede school de Laar‐West naar een gebruiksvriendelijk schoolgebouw te renoveren dat minimaal voldoet aan klasse B van het PvE Frisse Scholen? Met ‘gebruiksvriendelijk’ wordt bedoeld: het toepassen van de eisen in het
Programma van Eisen Frisse Scholen met aandacht voor bedieningsgemak en eenvoud. Met ‘klasse B
Frisse Scholen’ wordt gerefereerd aan het Programma van Eisen Frisse Scholen (versie 2015) van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Om te komen tot een antwoord op de hoofd‐ en deelvragen is onderzocht hoe de gebruikers de problematiek met betrekking tot het binnenklimaat en het gebouw in het algemeen ervaren en wat hun wensen zijn. Het bestaande gebouw is daarna geanalyseerd om de huidige situatie in het geheel in kaart te brengen. Hieruit blijkt dat de kennis van de gebruiker over de installaties en het bedienen hiervan slechts (zeer) minimaal is. Daarbij, is de gebouwschil dermate slecht geïsoleerd dat dit een aanzienlijk aandeel heeft in het verslechteren van het binnenklimaat. De aanpak voor dit probleem vindt zich in het compleet isoleren van de gebouwschil en het plaatsen van nieuwe installaties volgens de eisen voor klasse B in het Programma van Eisen Frisse Scholen versie 2015 van de RVO.
Om Brede school de Laar‐West tot Frisse School klasse B te renoveren moet de gebouwschil worden geïsoleerd. Ook wordt een balansventilatiesysteem in elk lokaal geplaatst. De toegepaste isolatie en alle andere energiebesparende maatregelen door de nieuwe installatie resulteren in een EPC van 0,87 en energielabel A++, waar B de minimumeis is. Het behalen van het ambitieniveau betekend een grootschalige aanpassing aan het hele gebouw. Het in een keer uitvoeren van alle ingrepen brengt een groot kostenplaatje met zich mee. Het is ten zeerste aan te bevelen om de werkzaamheden te verspreiden over meerdere jaren zodat het ook aan de meerjarenonderhoudsbegroting gekoppeld kan worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerStichting de BasisFluvius
Datum2017-01-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk