De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De circulaire woning van dit moment

Onderzoeksrapport

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De circulaire woning van dit moment

Onderzoeksrapport

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is tot stand gekomen tijdens de afstudeerperiode van de opleiding Bouwkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en is uitgevoerd in de periode februari tot en met juni 2021. Het is een onderzoek naar de circulaire conceptwoning van het bedrijf Reinbouw B.V. gevestigd te Dieren. Het onderzoek is uitgevoerd door de studenten Marit Copray en Carlijn Petersen.
In de scriptie wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag: ‘Wat zijn de maatregelen voor het maximaal circulair maken van de conceptwoning binnen de huidige bouwsystematiek?’. Er wordt op twee verschillende manieren gekeken naar circulair bouwen, namelijk CO2-neutraal bouwen en losmaakbaar bouwen. Door beide manieren toe te passen in de conceptwoning van Reinbouw wordt er gekeken naar de milieu impact, maar ook naar de consequenties die ze hebben voor de organisatie, binnen op kantoor maar ook buiten op de bouwplaats.
CO2-neutraal bouwen kan behaald worden door middel van bouwen met biobased materialen, materialen die bestaan uit natuurlijke of organische grondstoffen. Hierbij is de afweging gemaakt om een HSB-constructie neer te zetten en alternatieven te zoeken voor de dekvloer en de gevelbekleding voor de conceptwoning. Het toepassen van hout kan gezien worden als compensatie omdat hout CO2 opneemt. Zo zal er gestreefd worden naar een zo klein mogelijke CO2-uitstoot maar ook de optimale bouwplaats organisatie zal gewaarborgd blijven.
In een circulaire economie worden materialen niet meer weggegooid of verbrand, maar hoogwaardig teruggebracht in de keten door middel van hergebruik. In de huidige bouwmethode blijkt dat bij demontage, bouwmaterialen niet her te gebruiken zijn. Dit komt vooral doordat de materialen niet meer van elkaar te scheiden zijn. Daarom is er gekeken naar het zogenoemde losmaakbaar bouwen, waarbij in de toekomst de CO2-uitstoot alleen nog zal bestaan uit de demontage, opwaardering en remontage van de elementen en dus sterk zal verminderen. Er is in dit onderzoek gekeken welke maatregelen er getroffen dienen te worden om losmaakbaar bouwen mogelijk te maken, op de bouw, maar ook intern.
Er is onderzoek gedaan door de leveranciers van Reinbouw te raadplegen en te kijken naar de huidige conceptwoning. Vervolgens is er kwantitatief onderzoek gedaan naar alternatieven door middel van de zogenoemde MPG-berekening en de losmaakbaarheidsindex.
De belangrijkste conclusies die uit dit onderzoek gekomen zijn, zijn onder te verdelen in het biobased bouwen en het losmaakbaar bouwen. Biobased bouwen kan gezien worden als een toevoeging, en geen vervanging van de huidige systematiek. Om losmaakbaar bouwen mogelijk te maken, moeten er gerichte vragen gesteld worden aan leveranciers, specifiek met betrekking tot het veranderen van verwerkingsvoorschriften. De innovatie dient vanuit de leverancier te komen en dit gebeurt alleen als ernaar gevraagd wordt.


Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerReinbouw
Datum2021-05-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk