De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Perstechniek

Wat zijn de technische belangen bij het inpersen van een tunnel met de “open sleuf” methode?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Perstechniek

Wat zijn de technische belangen bij het inpersen van een tunnel met de “open sleuf” methode?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het denken over bouwen verandert voortdurend; vanuit de markt groeit de vraag naar hindervrij/ -arm bouwen. Ontwikkelingen stoppen hierin niet, objecten worden zwaarder, groter en hoger waarbij grenzen worden opgezocht op het gebied van technieken en methodieken. Dit geldt ook voor de technieken om de objecten in te brengen. Aangezien de schuif- en perstechnieken een breed spectrum bevat, is er in dit onderzoek de focus gelegd op het verplaatsen van objecten/ kunstwerken welke worden uitgevoerd met behulp van de “open sleuf” methode.

In dit rapport is onderzoek gedaan naar de technische belangen van het inpersen van een tunnel met de “open sleuf” methode. Het rapport is opgebouwd uit deelvragen welke uiteindelijk dienen om de hoofdvraag op een goede wijze te beantwoorden. De deelvragen zijn beantwoord op basis van het ervaringenonderzoek en het hoofdonderzoek waarbij een praktijkproef is uitgevoerd.

Dit onderzoek is opgesteld met als doel, de kennis vanuit de ervaringen en onderzoeken te vertalen naar een “richtlijnen standaard” om uiteindelijk potentiële opdrachtgevers in een vroeg stadium van het ontwerpproces op een goede wijze te kunnen bedienen in de vorm juiste informatie. In de “richtlijnen standaard” wordt met een korte analyse de “open sleuf” methode samengevat, zodat deze goed te beschouwen is. In deze beschouwing komen kritische factoren duidelijk in beeld. Met deze gegevens wordt een “richtlijnen standaard” gedefinieerd, waarmee in de offertefase al een onderbouwd voorontwerp gemaakt kan worden van de pers operatie, waardoor risico’s eerder en beter in beeld worden gebracht.

Om het doel van dit onderzoek te behalen zijn er deelvragen opgesteld. Deze worden met behulp van een praktijkproef en diverse onderzoeken beantwoord. De antwoorden op de deelvragen hebben een handvat gevormd voor het opstellen van de standaard. Door het uitvoeren van de praktijkproef kreeg het onderzoek een verrassende wending. Dit kwam door resultaten vanuit de praktijkproef ten opzichte van de verwachte uitkomsten vanuit het bronnenonderzoek en interviews.

Om de “richtlijnen standaard” nog verder te kunnen complementeren, zijn er nog nadere stappen noodzakelijk, om tot een goed en betrouwbaar resultaat te komen. Tevens zal er bij het toepassen van de standaard wel of niet eventuele aanpassingen nodig zijn. Nader onderzoek is nodig voor de toepasbaarheid in de praktijk bij potentiële opdrachtgevers. Tevens zullen in de aanbeveling richting CT deBoer de zaken aan bod komen waar nog nader onderzoek voor nodig is om een goede en betrouwbare standaard te creëren voor de toekomst. Deze zaken zijn helaas niet opgenomen in dit onderzoek.

De hoofdvraag wordt beantwoord met behulp van de “richtlijnen standaard”. De deelvragen zijn verwerkt in de “richtlijnen standaard”. In de standaard is gemakkelijk af te lezen wat de technische belangen zijn bij het inpersen van een tunnel met de “open sleuf” methode.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerDe Boer, civiele technieken deBoer B.V.
Datum2019-05-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk