De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Naar ontspanning door afstemming’

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

‘Naar ontspanning door afstemming’

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen de methode Affectregulerende Vaktherapie van het kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie wordt er door verschillende fases toegewerkt naar affectregulatie. Fase 1: spanningsregulatie, fase 2: aandachtregulatie, fase 3: emotie/gedragsregulatie. Binnen de spanningsregulatiefase stellen zij dat de therapeut spanningen wegneemt bij de cliënt en de verantwoordelijkheid voor ontstane spanningen in de therapie op zich neemt. Dit in combinatie met de gebruikte terminologie riep bij mij vragen op. In overleg met de opdrachtgever is toen de volgende onderzoeksvraag ontstaan:
“Hoe neemt de beeldend therapeut spanningen weg bij een kind in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar met emotionele- en gedragsproblemen in de spanningsregulatiefase van affectregulerende vaktherapie?”
In dit onderzoek is de uit verschillende databronnen afkomstige informatie beschreven en met elkaar vergeleken. Zo is de interventiebeschrijving van het kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie geanalyseerd, is er literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn er drie onafhankelijke beeldend therapeuten geïnterviewd. Deze beeldend therapeuten zijn aangesloten bij het kennisnetwerk en hebben allen ervaring in het werken met bovengenoemde doelgroep in de spanningsregulatiefase.
Naar aanleiding van de verzamelde onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat er verschillende manieren zijn om spanning te reguleren. Dit kan variëren van een steunende houding van de therapeut tot ontspannings- en meditatieoefeningen die in beeldende therapie kunnen worden toegepast. Op het moment dat de therapeut spanningen waarneemt bij de cliënt, wanneer deze zich uiten in verbale communicatie, non-verbale communicatie, gedrag of in het beeldend medium, zijn er meerdere vaardigheden die de beeldend therapeut toepast om spanningen weg te nemen. De meest toegepaste vaardigheden met betrekking tot spanningsregulatie zijn afstemmen, benoemen, materiaalaanbod, uitnodigen, afstand en nabijheid, een niet wetende en oplossingsgerichte houding. Een deel van deze genoemde vaardigheden kunnen ook spanning oproepen bij de cliënt, daarom is het van belang dat de therapeut in het toepassen van deze vaardigheden continu afstemt. Alle aspecten binnen een therapiesituatie staan met elkaar in verbinding en hebben invloed op elkaar; het zijn schakels, geen losse componenten. Daarom is het van belang dat de therapeut op alle fronten afstemt op de cliënt om spanningen weg te kunnen nemen of te voorkomen.
Samengevat kan gezegd worden dat externe aspecten, die invloed hebben op de cliënt, worden beïnvloed door de therapeut door continu af te stemmen in alle aspecten in de therapie. Zowel binnen als buiten het medium, continue afstemming op de behoeftes, verlangens en mogelijkheden van de cliënt.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerKennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie van de Federatie Vaktherapeutsiche Beroepen
Datum2016-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk