De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een LVB X Twee

Een scriptie over de invloed van een Autisme Spectrum Stoornis bij kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking in de beeldende therapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een LVB X Twee

Een scriptie over de invloed van een Autisme Spectrum Stoornis bij kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking in de beeldende therapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: In 2014 is bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie een onderzoek gestart om een methode te ontwikkelen voor kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Voor het ontwikkelen van deze methode is het van belang rekening te houden met de comorbiditeit van deze kinderen. Er moet worden onderzocht of de comorbiditeit van invloed is op de interventies van de beeldend therapeut. Het doel van dit onderzoek is om kennis te vergaren over de invloed van een autisme spectrum stoornis (ASS) op de interventies van de beeldende therapeut bij kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar met een licht verstandelijke beperking. De bedoeling is dat de methode die Karakter zal ontwikkelen hierop aangepast kan worden, zodat deze voor elk kind te gebruiken is.
Onderzoeksvraag: In hoeverre is een autisme spectrum stoornis van invloed op de interventies van de beeldend therapeut bij kinderen met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 8 tot 12 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie?
Methode: Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag wordt een literatuurstudie uitgevoerd. Vervolgens worden beeldend therapeuten geïnterviewd aan de hand van een video-recall. Resultaten: Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat de cijfers over het samen voorkomen van een LVB en een ASS erg uiteenlopen. Verder blijkt dat er zowel verschillen als overeenkomsten bestaan tussen deze twee stoornissen. De algemene invloed van een ASS bij een LVB wordt door enkele artikelen uiteengezet. Er is echter weinig literatuur te vinden is over LVB in de beeldende therapie. Wel is er veel te vinden over ASS in de beeldende therapie. Uit de interviews aan de hand van de video-recall is gebleken dat therapeuten meer interventies richten op de ASS van de cliënt dan op de LVB van de cliënt. Ook zijn veel interventies uitgevoerd die de therapeut standaard zou uitvoeren bij elk kind in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
Discussie: De literatuurstudie van dit onderzoek laat zien dat verschillende auteurs verschillende conclusies trekken, met name over het samen voorkomen van LVB en ASS. Het is van belang te vermelden dat enkele onderzoeken die zijn gebruikt voor dit onderzoek gericht waren op een verstandelijke beperking algemeen in plaats van een LVB. De uitgevoerde interviews zijn dermate nuttig gebleken dat voor vervolgonderzoek aan te bevelen is om deze interviews op grote schaal uit te voeren, om zo een beter beeld te creëren van de interventies van de beeldend therapeut.
Conclusie: Kijkend naar het literatuuronderzoek en de uitkomsten van de interviews, blijkt dat het hebben van een ASS naast een LVB van invloed is op het algemene functioneren van het kind, maar ook op de interventies van de beeldend therapeut. Het algemeen functioneren van het kind verslechtert als het kind naast een LVB ook een ASS heeft en de therapeut richt meer interventies op de ASS dan op de LVB.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerKarakter
Datum2016-07-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk