De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Plannen met The Last Planner

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Plannen met The Last Planner

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

‘Het doel van het onderzoek is om aanbevelingen te leveren aan de hand van The Last Planner
System waarin verbeterpunten staan ten aanzien van het uitvoerende planningsproces bij
projecten van Trento® en E-Sequent.’
Om dit doel te bereiken is de methodiek die gebruikt wordt voor het onderzoek belangrijk. De keuze is
gemaakt om een kwalitatief onderzoek uit te voeren. Hierin staat de hoe en waarom vraag centraal.
Door een literatuuronderzoek te houden over LPS is de planningsstructuur met vaste processtappen
in kaart gebracht. Om de verbeterpunten die mogelijk zijn tijdens het uitvoerende planningsproces
inzichtelijk te krijgen, zijn de ervaringen van degene die met deze planningen werken de basis. Om
deze reden zijn interviews gehouden met twee uitvoerders per concept. De organisatiedeskundige in
Apeldoorn is verantwoordelijk voor het globale tijdschema, de eerste opgestelde planning, die de
basis is voor de uitvoeringsplanningen. Om deze reden is de organisatiedeskundige ook
meegenomen in het onderzoek.
De belangrijkste conclusie uit het kwalitatieve onderzoek is dat er geen vaste planningsstructuur
gebruikt wordt. Dit geldt voor beide concepten. Daardoor is er geen eenheid in de planningen binnen
alle vestigingen van Nijhuis, terwijl er gewerkt wordt met concepten waar alle processen vast staan.
Het gebruiken van verschillende planningssoftware draagt ook niet bij aan de ervaring in het gebruik
en de eenduidige vormgeving van planningen. Verder worden tijdens het uitvoerende planningsproces
afspraken niet gemonitord. Door het monitoren van afspraken wordt het meetbaar gemaakt hoe
verschillende partijen presteren op de bouwplaats. Samen met een oorzakenanalyse wordt de reden
inzichtelijk waarom een afspraak niet is nagekomen. Door dit bij te houden kan geleerd worden van de
niet nagekomen afspraken en wordt dit gewaarborgd in het kwaliteitssysteem. Hierdoor kan in de
toekomst voorkomen worden dat afspraken niet worden nagekomen. Het doel hiervan is dat
toekomstige planningen betrouwbaarder te maken. Daarnaast vindt bij Nijhuis geen terugkoppeling
plaats op de planning, Dit wordt veroorzaakt doordat de informatie die nodig is om terug te kunnen
koppelen niet beschikbaar is. Door de verbeterde procedure, wordt deze informatie wel beschikbaar.
Dit resulteert in de mogelijkheid om de terugkoppeling wel te organiseren.
Concluderend wordt het toepassen van bepaalde elementen van LPS in de praktijk
aangeraden. Eenheid creëren in de planningen van beide concepten moet zowel qua
vormgeving als voor qua inhoud bijdragen aan de samenwerking van Nijhuis met andere partijen.
Door gebruik te maken van het monitoringssysteem wordt meetbaar hoe de partijen presteren. Dit kan
per bouwproject gedaan worden. Tevens kan Nijhuis met de terugkoppeling van alle bouwprojecten
een totaal overzicht maken. Hierdoor ontstaat er samenhang. Daarnaast kan geleerd worden van de
niet nagekomen afspraken door implementatie van de oorzaakanalyse. Met deze gegevens kan in
beeld worden gebracht hoe (kosten) efficiënter gewerkt kan worden op de bouwplaatsen van Nijhuis.
Concluderend blijkt dat door het gedeeltelijk toepassen van LPS, verbeteringen kunnen worden
behaald tijdens het uitvoerende planningsproces van Nijhuis Bouw B.V.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerNijhuis Bouw BV
Datum2016-09-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk