De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik heb eerbied voor jouw grijze haren

Een kwalitatief onderzoek naar de methodiek “de Muzikale Nachtzoen” in de praktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik heb eerbied voor jouw grijze haren

Een kwalitatief onderzoek naar de methodiek “de Muzikale Nachtzoen” in de praktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Muzikale Nachtzoen is een muziektherapeutische methodiek die gericht is op de overgang tussen de dag en de nacht bij ouderen met dementie, met als doel om onrust in deze periode te verminderen. Deze methodiek wordt uitgevoerd door twee professionals in verzorgingshuizen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de werkzame factoren van deze methodiek. Er wordt gekeken vanuit de theorie en de praktijk, respectievelijk de literatuur en muziektherapeuten die werkzaam zijn met mensen met dementie. Middels literatuuronderzoek, een focusgroep, interviews en observaties is er onderzoek gedaan naar de werkzame factoren van de methodiek. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de Muzikale Nachtzoen enkele factoren uit de literatuur evenals de praktijk gebruikt in haar praktische uitvoering. Dit uit zich onder andere in het duidelijk aanbieden van een begin en een einde van de uitvoering, de uitvoering door twee personen, de fasen van de methodiek en de opgestelde randvoorwaarden. Ook blijkt het dat er een aantal zaken zijn waar de uitvoering van de Muzikale Nachtzoen verschilt met wat er in de literatuur wordt geschreven en wat er in de beroepspraktijk, naast de Muzikale Nachtzoen, wordt gedaan bij mensen met dementie. Zo heeft de Muzikale Nachtzoen als randvoorwaarde dat de gordijnen tijdens de uitvoering dicht zijn, terwijl er in de literatuur beschreven wordt dat deze open zijn. Deze verschillen zijn uitgelicht en er is gekeken naar de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. De gevonden verschillen zijn omgezet in aanbevelingen voor zowel vervolgonderzoek als aanbevelingen voor de Muzikale Nachtzoen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerDe Muzikale Nachtzoen
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk