De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

The Dramabridge

Bevordering van sociaal-culturele integratie binnen dramatherapie met vluchtelingen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

The Dramabridge

Bevordering van sociaal-culturele integratie binnen dramatherapie met vluchtelingen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gezien het gevoel van ontheemding van de vluchtelingen in Nederland en het veranderde integratiebeleid komt de belangstelling van maatschappelijke initiatieven voor sociaal-culturele integratie steeds meer centraal te staan. Het onderzoek levert werkzame dramatherapeutische aspecten voor het vergroten van de sociaal-culturele integratie van vluchtelingen op en beschrijft zo de betekenis van dramatherapie voor de sociaal-culturele integratie. Binnen deelvraag 1 wordt beantwoord wat er al in de literatuur over het werken met vluchtelingen binnen dramatherapie beschreven staat en welke aspecten de sociaal-culturele integratie bevorderen. Er komt naar voren dat de individuele benadering binnen dramatherapie mogelijkheden biedt voor een cultuursensitief aanpak. Verder biedt dramatherapie veiligheid voor expressie en mogelijkheden voor non-verbale communicatie en persoonlijke transformatie. Via positieve gezondheid kan de stabilisatie van vluchtelingen worden vergroot. De supportieve werkwijze (Smeijsters, 2008) sluit hierbij aan. Binnen deelvraag 2 komen doelstellingen, houdingsaspecten, interventies en werkvormen van dramatherapeuten aan bod die ervaringen met de doelgroep hebben opgedaan. Als cruciaal wordt het werken aan stabilisatie beschreven. Hierbij sluiten verschillende houdingsaspecten, werkvormen en interventies bij aan. De geïnterviewde dramatherapeuten en de onderzoeker maken binnen de deelvraag koppelingen en beschrijven de meerwaarde van de gevonden resultaten voor de sociaal-culturele integratie van de vluchtelingen. Binnen deelvraag 3 komt naar voren dat de theaterprojecten van ElanArt affiniteit en contact met de samenleving creëren. Verder bevorderen ze de stabilisatie van de vluchtelingen. Het spelen binnen theatervoorstellingen is effectief voor de sociaal-culturele integratie en de projecten hebben therapeutische meerwaarde. Geconcludeerd wordt dat dramatherapie non-verbaal en intercultureel kan aansluiten bij de doelstelling van sociaal-culturele integratie.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerStichting ElanArt
Datum2017-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk