De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Betekenisvol organiseren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Betekenisvol organiseren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Brabant Water is dé drinkwaterleverancier in de provincie Noord-Brabant. Ze levert via een leidingnetwerk van ruim 18.000 kilometer drinkwater aan 2,4 miljoen mensen. Dit netwerk is aan slijtage onderhevig en begint op veel plaatsen storingen te vertonen. Dit heeft Brabant Water doen besluiten om het vernieuwingsbeleid drastisch te intensiveren. Waar dit beleid voorheen op ongeveer 60 kilometer lag is dit door de intensivering op ruim 280 kilometer komen te liggen met een ambitie om naar 400 kilometer per jaar te groeien. Deze vernieuwingsprojecten worden voorbereid en begeleid door de functionaris projectstuurder. Verdeeld over 4 regiokantoren werken er 40 projectstuurders binnen Brabant Water. De intensivering zorgt voor een significante vergroting van het werkpakket van de projectstuurder. Het nieuwe beleid is van tijdelijke aard vandaar dat Brabant Water heeft besloten om niet de capaciteit aan projectstuurders te vergroten. Dit betekent dat er meer werk gedaan moet worden met de huidige capaciteit aan mensen. Dit heeft geresulteerd in de volgende hoofdvraag voor dit onderzoek: Hoe kan er meer werk verricht worden met dezelfde capaciteit waarbij er voldaan wordt aan de doelstellingen van de sector Distributie?
De hoofdvraag laat zien dat het onderzoek in feite een efficiëntievraagstuk is. Een open deur bij dit soort vraagstukken is het onderzoek te richten op procesverbeteringen, ICT middelen of technische innovaties. Waarbij deze drie richtingen zeker bijdragen aan efficiëntie is er één factor die ze verbind; de mens. Vanuit de probleemanalyse en het vooronderzoek richt onderhavig onderzoek zich dan ook op de mens. Het intensiveren zal geschieden met de huidige capaciteit aan medewerkers maar wie zijn deze mensen? Om de identiteit te bepalen en de verschillen per regio te kwantificeren wordt er een cultuuronderzoek gedaan op basis van de OCAI methodiek van Cameron en Quinn. Dit kwantitatieve onderzoek laat de heersende kernwaarden per regio zien vanuit het beeld van een projectstuurder maar ook vanuit de leidinggevende. Het onderzoek laat zien dat elke regio andere kernwaarden heeft en dus ook andere uitgangspunten om efficiënter te gaan werken. Het cultuuronderzoek dient als kapstok om het “nieuwe werken” te implementeren. Dit wordt sociale innovatie genoemd. Brabant Water heeft in haar ondernemingsplan opgenomen dat ze het publiek vertrouwen wilt vergroten en een wendbare organisatie wilt zijn. Een aantal HRM thema’s staan centraal om dit bereiken, één daarvan is zelforganisatie implementeren. Dit onderzoek heeft zelforganisatie opgepakt en ondergebracht in een hoofdambitie met vier pijlers; zelforganisatie, dynamisch managen, flexibel organiseren en co-creatie. Deze vier pijlers gebundeld heten samen sociale innovatie en zijn gekoppeld aan het cultuuronderzoek als basisreferentie.
Dit onderzoek laat zien dat elke regio een eigen startpunt heeft om aan sociale innovatie te beginnen en daarmee ook een eigen unieke identiteit. De resultaten van het cultuuronderzoek verschillen flink als er gekeken wordt tussen het verschil van projectstuurder en leidinggevende, huidig en in de toekomst. Eén van de belangrijkste aanbevelingen in dit onderzoek is om het cultuurbeeld vanuit de projectstuurder leidend te houden voor sociale innovatie. In het business concept “betekenisvol organiseren” wordt per regio weergegeven wat de best practice is om tot een ultieme vorm te komen in relatie tot sociale innovatie met de gemeten cultuurwaarden als kapstok. De leidinggevende heeft hiermee een routemap om het beste uit zijn medewerkers te krijgen. En de medewerker heeft een routemap om de teamdoelen vast te kunnen stellen vanuit dit theoretisch kader.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerBrabant water
Datum2018-04-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk