De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waterberging in Noorderzijlvest

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Waterberging in Noorderzijlvest

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Strekking van het onderzoek is het maken van een besluitvormingsprotocol dat ten tijde van een calamiteit richting moet geven aan besluitvorming over in te zetten waterbergingen.

Naar aanleiding van de studie ‘Droge Voeten 2050’ zijn er verschillende waterbergingsmaatregelen in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest die gerealiseerd worden. Het is echter onbekend wanneer de maatregelen precies moeten worden ingezet en welke stappen het waterschap hierin mag nemen.

De hoofdvraag luidt: In welke omstandigheden moet een waterberging ingezet kunnen worden en welke stappen zijn er nodig voorafgaand aan deze inzet?

Op basis van een Multi Criteria-Analyse is allereerst uitgezocht welke maatregelen, kijkend naar de gevolgen voor een gebied, het meest geschikt zijn voor inzet. Hieruit is een ‘groene groep’ gekomen die eerder ingezet moeten worden dan de minder scorende ‘gele groep’. De ‘groene groep’ betreft De Onlanden naar -0,20m NAP en het vol zetten van het Dwarsdiep. De ‘gele groep’ betreft inzet van de waterbergingen De Drie Polders, De Dijken-Bakkerom en het gebruik van de optimalisatie van De Onlanden.

Er zijn binnen deze groepen keuzes te maken op basis van verschillende voorspellingen: zijn de voorspellingen onzeker of niet significant, dan kan er voorzichtig naar boven gestuurd worden. Zijn de voorspellingen zeker of wel significant, dan moet een maatregel die een sneller effect op de boezemwaterstand heeft in werking treden, bijvoorbeeld inzet van één van de waterbergingen in het Zuidelijk Westerkwartier.

Bij het maken van de keuzes moet eveneens de controlelijst worden doorlopen, waar andere dingen instaan om voor de keuze rekening mee te houden.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingBuilt Environment
AfdelingInstituut voor Future Environments [vanaf 1 september 2020 - ...]
AfstudeerorganisatieWaterschap Noorderzijlvest
Datum2020-06-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk