De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Systematisch stroomlijnen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Systematisch stroomlijnen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Begin 2017 heeft Petersburg Consultants B.V. besloten om van AutoCAD over te stappen naar 3D modelleer‐ en BIM‐software (Tekla Structures) met het idee om efficiënter te kunnen ontwerpen door modellen uit te wisselen tussen Tekla en verschillende rekenprogramma’s. Hiernaast was het de bedoeling om het te gebruiken bij de communicatie met andere partijen. Door een drukke periode en te weinig ervaring met de software is er echter nog weinig gebruik gemaakt van het potentieel dat Tekla Structures aan de gebruikers biedt. Tekla Structures wordt nog gebruikt als een tekenpakket en er worden geen modellen uitgewisseld tussen Tekla Structures en bijvoorbeeld het rekenprogramma RFEM. Tekla Structures biedt ook de mogelijkheid om parametrische componenten te maken, zodat er sneller gemodelleerd kan worden. Hier is echter nog geen gebruik van gemaakt. Een aanpassing aanbrengen in een component kost daarom veel moeite en tijd.

Het doel van dit onderzoek is om het ontwerpproces van hoogspanningsstations te optimaliseren door informatiestromen te automatiseren en te optimaliseren. Het ideaalbeeld is dat de verschillende informatiestromen die voortkomen uit het ontwerpproces automatisch uitgewisseld kunnen worden. De parameters voor zowel de teken‐ als rekenmodellen moeten uit een centrale informatiebank worden gehaald. Hiermee wordt het ontwerpproces minder foutgevoelig en komen alle modellen overeen.

Aan de hand van deze probleemstelling is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Op welke manier kan het ontwerpproces van een hoogspanningsstation geautomatiseerd en geoptimaliseerd worden?”
In dit onderzoek is kwalitatief onderzoek gedaan naar het ontwerpproces van een hoogspanningsstation, omdat Petersburg Consultants B.V. het afgelopen jaar een groot project voor de uitbreiding van een hoogspanningsstation heeft gedaan en er de komende jaren meerdere vergelijkbare projecten uitgevoerd zullen worden.

Ter ondersteuning van het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn vier vooronderzoeken uitgevoerd. Er is een algemeen literatuuronderzoek gedaan naar de opbouw van het Nederlandse hoogspanningsnet en van hoogspanningsstations en wat de eisen zijn voor het ontwerpen van een hoogspanningsstation en zijn specifieke componenten. Om de problemen in het ontwerpproces in kaart te brengen zijn interviews met de civiele ingenieurs en constructeurs van het bedrijf gehouden. Ook is er onderzoek gedaan naar de termen BIM en parametrisch ontwerpen, zodat duidelijk is wat deze begrippen betekenen en er geen verwarring kan ontstaan bij het gebruik van deze begrippen. Als laatste is er onderzocht wat de mogelijkheden zijn die de softwarepakketten bieden die Petersburg Consultants B.V. in huis heeft. Ook is er gekeken naar alternatieven voor deze softwarepakketten om vast te stellen of andere softwarepakketten misschien toereikender zijn.

Uit de vooronderzoeken is gebleken dat er bij het personeel van Petersburg Consultants B.V. de behoefte is om snel modellen uit te kunnen wisselen om dubbel werk te voorkomen. Ook bleek dat er behoefte is om snel belastingen te kunnen bepalen en deze in de rekenmodellen te plaatsen.
Aan de hand van de conclusies uit het vooronderzoek is een op maat gemaakte oplossing voor Petersburg Consultants B.V. ontwikkeld door de afstudeerders.
Tegen het einde van het onderzoek is er een evaluatie gehouden onder het personeel. Hierbij zijn de tools die voor Petersburg Consultants B.V. zijn ontwikkeld gedemonstreerd en heeft het personeel de kans gekregen om hun mening te geven. Hier is uit gebleken dat het personeel veel waarde en potentie ziet in deze tools en dat de benodigde tijd om teken‐ en rekenmodellen op te stellen zelfs gehalveerd zou kunnen worden. De tools moeten nog wel verder doorontwikkeld worden, maar Petersburg Consultants B.V. heeft de intentie om deze tools in de toekomst te gaan gebruiken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerPetersburg Consultants B.V.
Datum2018-04-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk