De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Delirium op de Intensive Care

Een onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de CAM-ICU

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Delirium op de Intensive Care

Een onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de CAM-ICU

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Radboudumc heeft een onderzoekslijn naar delirium gestart. Binnen deze lijn wordt nu een groot multicenter studie uitgevoerd gericht op deliriumpreventie op de IC. Aan deze studie zijn IC units uit tien verschillende ziekenhuizen in Nederland verbonden. In het belang van de kwaliteit van het onderzoek, maar zeker ook voor de kwaliteit van zorg in zijn algemeenheid, is het belangrijk om te weten wat de betrouwbaarheid is van de delirium screeningen. Het beoordelen van de kwaliteit van afname van de CAM-ICU, en op welke punten de meting eventueel kan worden verbeterd, zijn de onderwerpen die uit dit projectverslag naar voren komen.
De volgende vraagstelling is leidend voor dit kwaliteitsproject:
In welke mate zijn de CAM-ICU resultaten van de IC-verpleegkundigen binnen de tien participerende centra overeenkomstig met die van CAM-ICU experts.
Bovenstaande vraagstelling heeft geleid tot de volgende hoofddoelstelling:
Het doel van dit kwaliteitsproject is om binnen drie maanden een onderzoeksverslag te leveren waarin de betrouwbaarheid van de afgenomen CAM-ICU meting en de verschillende onderdelen ervan door IC-verpleegkundigen in de tien participerende centra is vastgesteld.
En onderstaande subdoelstelling:
Op basis van onze observaties worden waar nodig aanbevelingen gegeven aan de desbetreffende participerende centra om de deliriumscreening verder te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-01-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk