De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Het beste uit jezelf halen’

Een kwalitatief onderzoek naar de activerende werking van tactiele prikkels, toepasbaar binnen beeldende therapie en de ontwikkeling van een innovatief product, bij volwassenen met een ernstig meervoudige beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

‘Het beste uit jezelf halen’

Een kwalitatief onderzoek naar de activerende werking van tactiele prikkels, toepasbaar binnen beeldende therapie en de ontwikkeling van een innovatief product, bij volwassenen met een ernstig meervoudige beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

‘Het beste uit jezelf halen’ is een praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Door middel van semigestructureerde interviews in combinatie met een literatuuronderzoek is er antwoord gegeven op de deelvragen wat activering voor ernstig meervoudig beperkte cliënten betekent en waarmee worden ernstig meervoudig beperkte cliënten op dit moment geactiveerd? Om de data uit de interviews te analyseren is er gebruik gemaakt van open-, axiale en selectieve codering. Voor de hoofdvraag ‘welke tactiele prikkels een activerende werking hebben op de volwassen cliënten met een ernstig meervoudige beperking, woonachtig in de Regenboog te Brummen?’ is er gebruik gemaakt van participerende observaties, met drie respondenten. De data uit de observaties zijn geanalyseerd aan de hand van de gevalideerde observatielijsten MIPQ en LCG. Uit het resultaat is naar voren gekomen dat ernstig meervoudig beperkte cliënten het meest geactiveerd worden door de intensievere tactiele prikkels middels grotere materialen, zwaardere materialen, wind en een oneffen, ruw oppervlak. Voor de temperatuur is er een duidelijke voorkeur van kamertemperatuur meetbaar. Deze voorkeuren waren merkbaar doordat er meer gerichte bewegingen kwamen en meer contact met de buitenwereld doormiddel van communicatieve gedragingen als oogcontact maken. Dit duidt op alertheid op de omgeving en naar buiten toe richten van de aandacht, de omschreven beschrijving van activering bij het resultaat van de deelvraag wat activering voor ernstig meervoudig beperkte cliënten betekent. Deze informatie is in de bijlage 11 onderzoeksposter kort en schematisch terug te lezen. Deze tactiele voorkeuren zijn voorwaarden waaraan de ‘serious game’ op tactiel gebied aan moet voldoen om een activerende werking te hebben op de beoogde doelgroep ernstig meervoudig beperkten. Voor de beeldende therapie biedt het voorwaarden waaraan beeldend materiaal moet voldoen om de aandacht van deze doelgroep te kunnen trekken en houden en daarmee de mogelijkheid tot therapie waar te maken. Vanuit hier kan er verder worden onderzocht welke randvoorwaarden en (methodische) mogelijkheden er zijn voor een beeldend therapeutische behandeling voor ernstig meervoudig beperkte cliënten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerFieldlab gehandicaptenzorg
Datum2017-07-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk