De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De publieke inkoop een spiegel voorhouden

Een onderzoek naar de mate van relatief beoordelen binnen de publieke inkoop

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De publieke inkoop een spiegel voorhouden

Een onderzoek naar de mate van relatief beoordelen binnen de publieke inkoop

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoek in opdracht van de Rijksinkoopsamenwerking (RIS) naar de mate van relatief beoordeling binnen de publieke inkoop en de wijze waarop dit veranderd kan worden. Het resultaat van dit onderzoek is een adviesrapport.

Veel hoogleraren en andere deskundigen zijn van mening dat de relatieve beoordeling niet rechtvaardig is, omdat de inschrijvende partijen niet weten waar ze zich precies op moeten richten. Verder kan het gebruik van de beoordelingstechniek in strijd zijn met de beginselen van transparantie en gelijke behandeling en is er een aanzienlijke mate van willekeur in wie de aanbesteding wint (PIANOo, 2022). Ook laat de relatieve beoordelingstechniek ruimte voor de rangorde paradox. Dit houdt in dat bij het wegvallen of toevoegen van een inschrijver, de volgorde van de eerder beoordeelde inschrijvingen verandert (Commissie van Aanbestedingsexperts, 2020). Deze negatieve effecten zijn sinds 2004 bekend, desondanks wordt deze beoordelingsmethode nog steeds gebruikt in het publieke inkoopproces.
Hierdoor heeft de RIS gekozen om een onderzoek over dit onderwerp op te starten, zodat duidelijk wordt hoeveel de publieke inkoop nog relatief beoordeeld. Om dit te onderzoeken is de volgende hoofdvraag opgesteld:
“IN WELKE MATE WORDT RELATIEF BEOORDELEN TOEGEPAST IN DE PUBLIEKE INKOOP EN OP WELKE WIJZE KAN DIT VERMINDERD WORDEN?”

Om op deze hoofdvraag antwoord te geven wordt data verzameld over de beoordeling van een aanbesteding. Dit is gedaan aan de hand van deskresearch. Deze data is verzameld vanuit de beschrijvende documenten die openbaar beschikbaar zijn op TenderNed. Om deze informatie te verduidelijken zijn enkele interviews gehouden met inkopers vanuit de onderzochte publieke organisaties. Ook is om extra theoretische informatie te vergaren een interview gehouden met de kennisambassadeurs van de RIS.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingMO Facility Management
AfdelingFaculteit Management & Organisatie
PartnerRijksinkoopsamenwerking (RIS)
Datum2023-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk