De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meten van schoten en passes bij voetbal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meten van schoten en passes bij voetbal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om prestatie in voetbal te beoordelen is onderscheid gemaakt tussen twee aspecten, fysieke en technische prestatie. Fysieke prestatie wordt voornamelijk beoordeeld op basis van de geleverde arbeid van een speler in een wedstrijd. In het hedendaagse voetbal wordt veel gebruik gemaakt van positiedata om fysieke prestatie te bepalen. Technische prestatie wordt beoordeeld op ‘acties aan de bal’, zoals schoten, passes en dribbels. Deze aspecten worden voornamelijk visueel beoordeeld met behulp van videoanalyse, echter zijn dergelijke acties (nog) niet meetbaar.
Het doel van dit project is om een algoritme te creëren dat in staat is om acties aan de bal te herkennen. Aan de hand van positiedata van de bal werd geprobeerd om een balaanraking te detecteren.
Een experiment is uitgevoerd waarbij jeugdspelers van FC Groningen in een testsituatie verschillende technische vaardigheden uitvoerden, in de vorm van schoten, passes en dribbels. Positiedata van de spelers werd verkregen via Local Positioning Measurement (LPM) en van de bal via een ball tracking systeem. Uit het versnellingssignaal van de bal werd getracht een balaanraking te herleiden. Voor de uitgevoerde tests zijn LPM en ball tracking ingezet om de schoten, passes en dribbels te meten. Gedurende de meting zijn ook video-opnames gemaakt, waarmee alle positiedata werd gesynchroniseerd met de real time videobeelden.
Achteraf is een notationele analyse uitgevoerd, waarbij aan de hand van de videobeelden de momenten waarop een balaanraking plaatsvond in de test werden gemarkeerd. Vervolgens is een analyse uitgevoerd om met de positiedata van deze momenten een patroon te herkennen in het gedrag van de bal. Na overeenkomsten te hebben gevonden in het signaal van de bal zijn voorwaarden opgesteld voor de ontwikkeling van een algoritme, waarmee een trap tegen de bal gedetecteerd kan worden. Alle uitgevoerde schoten en passes van de meting, werden goed gedetecteerd door het algoritme. Daarnaast is een herhaalde meting met exact hetzelfde testprotocol doorlopen. Deze diende als controlemeting om de werking van het algoritme te testen op een andere dataset waarmee het algoritme was ontworpen.
Uiteindelijk is er een algoritme opgesteld, dat uit een aantal voorwaarden bestaat om het moment dat tegen de bal getrapt wordt te detecteren. Het resultaat van dit project is een algoritme dat in staat is om een trap tegen de bal te detecteren (schoten en passes), het is niet in staat om een subtielere balaanraking (bij een dribbel) te detecteren. Op basis van de snelheid en versnelling van de bal is nog geen onderscheid te maken tussen schoten en passes. Doordat een trap tegen de bal herkent wordt door het algoritme zijn ook resultaten over de duur (tijd), snelheid en versnelling van schoten en passes in kaart gebracht. Om de werking van het algoritme te testen is een controle meting uitgevoerd op een andere dataset dan waarmee het algoritme was ontworpen. Dit resulteerde in een succespercentage van 97,2%, waarvan 2,8% van de detecties fout is beoordeeld en 0,9% van de trappen niet is herkend.
Concluderend heeft het algoritme een goede score, echter kent het nog wel een aantal beperkingen. Het streven voor dit project om een balaanraking te kunnen meten is niet geslaagd, wel een trap tegen de bal. Schoten en passes kunnen niet van elkaar onderscheiden worden en als een aparte actie worden toegewezen aan een trapdetectie. Met dit algoritme is echter wel een basis gelegd voor de toekomst om verschillen tussen schoten en passes verder te kunnen analyseren en door op dezelfde wijze meerdere acties meetbaar proberen te maken.
Daarom wordt aanbevolen om het huidige algoritme verder te optimaliseren en uit te breiden, voordat het ingezet kan worden als middel om automatisch het aantal uitgevoerde technische vaardigheden te verkrijgen uit voetbalwedstrijden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk