De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De weg naar veiligheid

Afstudeeronderzoek naar verkeersveiligheid op Noord-Brabantse wegen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De weg naar veiligheid

Afstudeeronderzoek naar verkeersveiligheid op Noord-Brabantse wegen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor het dagelijks onderhoud van het areaal heeft de provincie Noord-Brabant (PNB) het
OnderhoudsPrestatieContract (OPC 0.2) aanbesteed. Dit contract, met een looptijd van 2017 tot en
met 2023, wordt uitgevoerd door de Combinatie EschDoorn (CED). Binnen dit contract vinden
verkeerskundige overleggen plaats tussen PNB en CED over verbeteringen van verkeersveiligheid
binnen het areaal. Een terugkerend thema binnen de verkeerskundige overleggen zijn oversteken
over gebiedsontsluitingswegen. De oversteken zijn een dusdanig terugkerend thema dat uitgebreid
onderzoek naar verkeersveiligheid en mogelijke inrichtingsoplossingen gewenst is.

Het doel van dit onderzoek is om antwoord te geven op de vraag: ‘Op welke manier kan de
verkeersveiligheid van de oversteken van de provinciale wegen in Noord-Brabant worden verbeterd?’
De beantwoording van deze vraag gebeurt aan de hand van de casus N272 tussen Sint Anthonis en
Boxmeer. De casus betreft een gebiedsontsluitingsweg met aan één zijde een parallelweg, de andere
zijde een parallel fietspad en in totaal acht oversteken.

Als antwoord op de vraag op welke manier de verkeersveiligheid van de oversteken op de Noord Brabantse provinciale wegen verbeterd kan worden, wordt het volgende stappenplan gegeven:
1. Analyseer de oversteek.
2. Bepaal de belanghebbenden van de oversteek.
3. Bedenk varianten passend bij het gebruik en de belangen die de problematiek met de
oversteek op kunnen lossen. Bepaal vervolgens per oversteek de best passende variant.
4. Bekijk het vraagstuk integraal en evalueer de varianten.
5. Werk de best passende oplossingen technisch uit, inclusief technische tekening en calculatie.

De hierboven genoemde stappen zijn uitgevoerd voor de N272. Uit de analyse van de N272 valt op
dat de huidige oversteken risicovol zijn. Dit risico uit zich vooral in het onbedoelde gebruik van de
oversteek. Dit houdt in dat een oversteek gebruikt wordt als in- en uitvoegmogelijkheid naar de
hoofdrijbaan, en niet als verbinding naar de andere kant van de hoofdrijbaan. Bij de N272 zijn het
vooral de omwonenden van de oversteek die een kortere reistijd verkiezen boven verkeersveiligheid
en daardoor de oversteken als in- en uitvoegmogelijkheid gebruiken.

Voor het aanpassen van de oversteken spelen verschillende belangen, echter komen niet alle
belangen overeen. Zo zien de overheden en de weggebruikers de oversteken liever aangepast
worden terwijl de omgeving de toegangsmogelijkheden wilt behouden. Echter raden de richtlijnen
het toepassen van oversteken af. In eerste instantie moet namelijk alternatieve mogelijkheden, zoals
een ontsluiting via de ‘achterzijde’ of het uitwisselen van (landbouw)percelen, beschouwd worden.
Alleen als het niet anders kan wordt er gekeken naar oversteken. Bij oversteken is het van belang dat
de gebiedsontsluitingsweg te allen tijde ongehinderd doorgaat, zowel in markering als in verharding.
Dit geldt ook voor het eventueel aanwezige parallelle fietspad.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sae-schouten/

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Civiele Techniek
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnerVan Doorn
Datum2022-01-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk