De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alley Hoop technische uitwerking van duurzaam stadsvervoer voor Delft

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Alley Hoop technische uitwerking van duurzaam stadsvervoer voor Delft

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het expertisecentrum focust zich onder anderen op het ontwikkelen van duurzaam stadsvervoer. Openbaar-vervoer (met milieuvriendelijke aandrijving) staat hierin centraal omdat dit mensen overal kan brengen zonder parkeerproblemen en omdat het beter voor het milieu is. Het expertise centrum heeft daarom een opdracht gesteld (als onderdeel van de living labs minor) voor studenten om een nieuw duurzaam transportsysteem te bedenken. Hieruit is o.a. het ontwerp van een 8-persoonsbusje van Bas Bothof voortgekomen.
Er is bij het ontwerp van Bas Bothof alleen nagedacht over het systeem en het design van het busje. De vol-gende stap was om er een realiseerbaar ontwerp voor te maken en dat is de stap die in dit verslag gemaakt is.
De opdracht die uitgevoerd is, is het controleren van de technische haalbaarheid van de carrosserie van het busje (o.b.v. de eisen van de opdrachtgever) en hoe deze eventueel aangepast kan worden om verdere uit-werking mogelijk te maken.
De naam die in het verslag aan het busje wordt gegeven is de Alley Hoop en daar zal ook in de rest van deze samenvatting naar verwezen worden.

Uit een analyse naar de afmetingen op basis van de eisen dat de Alley Hoop moet kunnen functioneren in het centrum van Delft en 8 personen (+ toebehoren) moet kunnen vervoeren zijn de buitenafmetingen van maxi-maal 2000×4000?? (met afgeronde hoeken) voortgekomen. Binnen deze afmetingen lijken niet meer dan 7 zitplaatsen en 1 kinderwagenstandplaats/groot-bagage mogelijk te zijn, maar de indeling valt verder buiten de opdrachtgrenzen. De wendbaarheid in het centrum van Delft is doorslaggevend gebleken voor de afmetin-gen. Het ontwerp is zo veel mogelijk rond en bezit veel ramen zoals het Design van Bas Bothof.

Het materiaal waar de carrosserie in dit verslag mee ontworpen is, is E-glasvezel-epoxy composiet. De op-drachtgever wilt graag dat er een milieuvriendelijk composiet gebruikt wordt, maar er bestaat momenteel nog geen volledig milieuvriendelijke composiet met genoeg sterkte en stijfheid. Deze eis zal in 2050 misschien wel te vervullen zijn. Er is nu voor glasvezel gekozen, omdat dit een lichtgewicht materiaal is met relatief hoge sterkte- en stijfheidseigenschappen en het aanwezig is in de werkplaats van de Haagse Hogeschool. Dit bete-kent dat er op korte termijn testjes gedaan kunnen worden en/of een prototype gebouwd kan worden.
De productiemethode van composieten constructies bepaald de materiaaleigenschappen en voor de carrosse-rie is gekozen voor vacuüm-injectie om een zo hoog mogelijke sterkte en stijfheid te behalen.
De vezel-oriëntatie en vezelverhouding is ook van groot belang voor de sterkte en stijfheid van de carrosserie en deze zal daarom per carrosseriestuk verschillend zijn.

Door het uitvoeren van berekeningen is gebleken dat het ontwerp van glasvezel haalbaar is met gewenste wanddikte van 2?? in combinatie met genoeg verstevigingen. De belastingsituaties die gebruikt zijn voor de berekeningen zijn afremmen, bocht en trillingen. Verstevigingen die benodigd zijn, zijn ribben langs de wan-den. Rondom de ramen en deur zijn ook verstevigingen benodigd in de vorm van stijlen (dit zijn een soort van kozijnen om de ramen heen) die voor buigstijfheid zorgen. De benodigde stijfheid hiervan is benaderd en haalbaar gesteld, maar om de benodigde stijfheid exact vast te stellen, zal er een stuk stijl gebouwd moeten worden en getest worden. Zo kan gesteld worden of een lagere stijfheid ook voldoet en dit zal materiaal (en dus gewicht) besparen.

De opdrachtgever heeft het gewicht van de carrosserie op een maximum van 500kg gesteld en dit is mogelijk gebleken als er voor een lichtgewicht inrichting en aankleding van de bus gekozen wordt, maar de inrichting valt buiten de opdrachtgrenzen. Het gewicht van de Alley Hoop kan ook nog aanzienlijk verlaagd worden door een kunststof materiaal voor de ramen te gebruiken in plaats van glas.

Als uitkomst van dit verslag is gebleken dat de carrosserie van het busje haalbaar is met een aantal aanpassingen. Er zal voor verdere uitwerking een test gedaan moeten worden om de benodigde stijfheid voor de stijlen te bepalen. Hoe minder stijfheid nodig is, hoe lichter het ontwerp gebouwd kan worden. Als de benodigde stijfheid bepaald is en alle verstevigingen ontworpen zijn, moet er gekeken worden naar de details en daar komt ook het ontwerp van de deur bij kijken. Er zal dan ook een nooddeur en dakluik toegevoegd moeten worden aan de carrosserie.
Vervolgens is het belangrijk dat de vloer ontworpen wordt van sandwichplaten omdat deze voor een hoge buigstijfheid goed zijn en lichtgewicht. De vloer zal stalen inserts moeten hebben ter plaatse van de verbin-dingspunten met de chassis. Als de vloer en deze verbinding ontworpen zijn, kan de Alley Hoop op meer belas-tingsituaties berekend worden en eventueel gesimuleerd om de zwakke punten te bekijken.

Zodra de gehele Alley Hoop (chassis, carrosserie, verbindingen en productieproces) ontworpen is, kan een ecologische voetafdruk in kaart worden gebracht. Dit laat zien hoe schadelijk de Alley Hoop voor het milieu is van ontwerptafel tot aan het einde van de gebruikstijd van een busje. 10 Afstudeerverslag

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISD Werktuigbouwkunde
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Delft
PartnersExpertisecentrum HHS
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk