De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Betrokkenheid van nieuwe Nederlanders bij de wijk

de invloed van negatieve sentimenten jegens de samenleving en overheid/politiek en van het opleidingsniveau op de wijkgerelateerde participatie van nieuwe Nederlanders in een aandachtswijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Betrokkenheid van nieuwe Nederlanders bij de wijk

de invloed van negatieve sentimenten jegens de samenleving en overheid/politiek en van het opleidingsniveau op de wijkgerelateerde participatie van nieuwe Nederlanders in een aandachtswijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de enkelvoudige casestudy is gekeken naar de wijkgerelateerde participatie van Turkse- en Marokkaanse Nederlanders in de aandachtswijk Nieuwland, Schiedam. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is als volgt geformuleerd: waarom participeren niet-westerse allochtone bewoners van de aandachtswijk Nieuwland niet of te weinig? Er is ingezoomd op mogelijk bestaande negatieve sentimenten jegens de overheid/politiek en de multiculturele samenleving en het opleidingsniveau van de bewoners en de mate waarin dit samenhangt met participatie in de wijk. De bachelorthesis vormt een afstudeeronderzoek voor de hbo opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement en is opdracht gegeven door de directie Wijken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (werkgever).

Resultaten & Conclusie

Er is gekeken in hoeverre negatieve sentimenten jegens de samenleving en jegens de overheid/politiek en het opleidingsniveau de wijkgerelateerde participatie van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse bewoners van de aandachtswijk Nieuwland beïnvloedt. De hoofdvraag is dan ook vanuit dit perspectief onderzocht. 70 procent van de respondenten heeft negatieve sentimenten jegens de Nederlandse samenleving en de overheid/politiek. Dit is vooral te wijten aan het huidige politieke klimaat, de bezuinigingen en de opkomst van de PVV. Ook duidden een aantal bewoners incidenten (schutter in Alphen aan den Rijk) aan als een factor waardoor zij zich onveilig voelen in Nederland.

Negatieve sentimenten leiden bij deze doelgroep echter niet per definitie tot een verlaagde wijkparticipatie. In slechts 26 procent van de gevallen werd de relatie bevestigd. De respondenten die deze relatie bevestigden, gaven daarnaast ook vaak aan dat dit niet bij henzelf het geval was, maar dat zij wel andere bewoners (familieleden, vrienden, buren) uit de wijk kennen bij wie dit het geval is. De resultaten geven geen reden om te vermoeden dat de wijkgerelateerde participatie van nieuwe Nederlanders in Nieuwland lager is, omdat men dieper liggend negatief sentiment jegens de samenleving en de overheid/politiek koestert en zich daarom niet wil inzetten voor de wijk.

Professionals geven aan dat een dergelijke relatie tussen negatieve sentimenten en non-participatie wel bij een subgroep te constateren valt. Een aantal professionals noemde de jongeren en met name Marokkaans Berberse jongens van 12-25 jaar als risicogroep. Zij zouden door negatieve sentimenten jegens de samenleving en maatschappelijke- en politieke instituties eerder geneigd zijn om niet (meer) mee te doen in de samenleving en in de wijk.

Nieuwe Nederlanders lijken zich wel minder in te zetten voor hun wijk, naarmate zij lager- of niet geschoold zijn. Laaggeschoolde bewoners zijn vaak onzeker over de persoonlijke vaardigheden. Ook hebben ze te weinig kennis van de mogelijkheden die de Nederlandse participatiestructuren en verenigingscultuur op het vlak van wijkgerelateerde participatie bieden. Professionals verwijzen naar de instituties in de wijk. Zij zouden laaggeschoolden links laten liggen. Het zou eenvoudiger, efficiënter en effectiever zijn om met hooggeschoolden te communiceren en hen te betrekken bij lokale aangelegenheden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingBRV Bestuurskunde / Overheidsmanagement / PLS Public Administration
AfdelingFaculteit Bestuur, Recht & Veiligheid
PartnerMinisterie van Binnenlandse Zaken
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk