De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Automatisch Treinbeïnvloedingssysteem

De werking en het storingsherstel van het Automatisch Treinbeïnvloedingssysteem van de Sprinter LightTrain

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Automatisch Treinbeïnvloedingssysteem

De werking en het storingsherstel van het Automatisch Treinbeïnvloedingssysteem van de Sprinter LightTrain

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ter afsluiting van de vierjarige studie Elektrotechniek aan de Haagse Hogeschool is het aan de student een afstudeerstage te organiseren en uit te voeren. Dit verslag beschrijft het verloop en het resultaat van een afstudeeropdracht bij NedTrain.

NedTrain is verantwoordelijk voor het onderhoud van de relatief nieuwe Sprinter LightTrain (SLT). Door een nieuwe wijze van aanbesteding was NedTrain minder betrokken bij de ontwikkeling en bouw van deze trein. Dit resulteerde in een tekort aan directe kennis over het onderhoud van de nieuwe onderdelen van de trein, waaronder dat van het Automatische Trein Beïnvloedingssysteem (ATB). Het ATB informeert de bestuurder over de toegestane en werkelijke snelheid en zal, wanneer de toegestane snelheid overschreden wordt, ingrijpen. Daarmee is het systeem cruciaal voor de veiligheid en verdient het goed functioneren daarvan dan ook een hoge prioriteit. Het ATB heeft echter incidenteel last van storingen en de monteurs van de SLT beschikken niet altijd over de benodigde expertise om al deze problemen adequaat op te lossen. Vanuit NedTrain ontstond er de behoefte de problematiek rond het ATB in kaart te brengen. Dit was de doelstelling van de afstudeeropdracht.

Het ATB is een complex systeem dat uit veel verschillende onderdelen bestaat. Wanneer er een defect in het ATB optreedt, is het voor de monteur noodzakelijk om er zo snel mogelijk achter te komen welke Line-Replaceable Unit deze storing veroorzaakt. In de praktijk blijkt dit lastig te zijn. Door het uitvoeren van een literatuurstudie, het houden van gesprekken met monteurs en het verrichten van metingen aan de SLT is veel informatie over het ATB verkregen. Aan de hand van deze informatie is naast de functie van de verschillende onderdelen, ook de interne werking uitvoerig beschreven. Doordat de fabrikant niet alle informatie heeft vrijgegeven, bleek het niet mogelijk om daadwerkelijk in de software van de onderdelen te kijken. Daardoor is het lastig (of zelfs onmogelijk) om het complete systeem, bestaande uit een keten van black boxen, als geheel te doorgronden.

Bij het analyseren van een defect spelen er zo veel parameters een rol, dat exact dezelfde situatie praktisch gezien niet twee keer zal voorkomen. Dit maakt van het storingzoeken van het ATB meer een vorm van behendigheid. Ter verbetering van dit proces zou de Root Cause Analysis (RCA) kunnen helpen. Met de RCA is het mogelijk om systematisch ervaringen en informatie op te slaan en over te dragen. Er is gekeken naar hoe Bombardier RCS een RCA uitvoert. Dit proces is geanalyseerd en er zijn aanbevelingen uit voortgekomen zodat het RCA-proces verbeterd kan worden.

Uit een frequentieanalyse blijkt dat bepaalde error codes opmerkelijk vaker voorkomen dan andere codes. Daarnaast blijkt dat SLT’s met ETCS Level 2 (een uitbreiding op het gangbare ATB) aan boord bijna vijf keer vaker service nodig hadden dan SLT’s zonder deze uitbreiding. En dat het vervangen van het zegel van de ATB-schakelaar de helft van de serviceaanvragen betrof. Deze informatie kan gebruikt worden voor toekomstige beslissingen over de ERTMS pilot en de verplichting van het ATB-zegel.

Het laatste onderdeel van dit verslag beschrijft de verschillende correctieve onderhoudshandelingen van het ATB van de SLT. Hiervoor is informatie uit verschillende presentaties aangevuld met productbeschrijvingen en kennis voorkomend uit gesprekken met monteurs. De handelingen worden stapsgewijs en op een uniforme wijze behandeld, zodat ze ook voor iemand zonder specialistische ervaring uit te voeren zijn.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Elektrotechniek
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnersNedTrain
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk