De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar een verbetertraject voor het projectmanagement van Cofely West Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar een verbetertraject voor het projectmanagement van Cofely West Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Cofely West Nederland B.V. is onderdeel van Cofely Nederland N.V., welke weer onderdeel is van GDF SUEZ Energy Services. De expertise van Cofely Nederland N.V. is, door innovatieve concepten en integrale en duurzame oplossingen techniek laten werken voor haar klanten. Cofely West Nederland B.V. (hierna Cofely bevat de business unit 'Projecten', welke belast is met het uitvoeren van grote projecten.

De werkzaamheden van Cofely omvatten het hele proces rondom duurzame technologie. Niet alleen installatie & bouw, onderhoud en beheer, maar ook steeds meer consultancy en engineering. Een belangrijk aspect bij deze totaaloplossing voor technische projecten is gedegen projectmanagement. Dat beseft ook Cofely zich. Om dit te verbeteren is de 'Cofely projectmanagement Leergang' gestart. De aanleiding van deze leergang is dat er duidelijke gevallen van verlies op projecten zijn, maar ook projecten met onverklaarbare winst. De opdrachtgever wijdt dit aan een slechte projectbeheersing en een slechte voorspelbaarheid. 'Er is een casus van een project met een omvang van 2.2 miljoen euro, waar het uiteindelijke verlies voor Cofely twee miljoen euro verlies was.' Hier heeft Cofely zelfstandig een reflectie op gedaan, waar een aantal kritieke aspecten in opvielen. Onder andere dat er geen project startPup gedaan is (dus geen projectaanpak besproken, geen verantwoordelijkheden bekrachtigd bijvoorbeeld), geen duidelijke project 'spelregels' gemaakt en gevolgd zijn en het wijzigingsproces niet op orde was (wijzigingen leiden tot meerP of minderwerk, maar zonder duidelijke communicatie naar de klant krijgt Cofely de rekening). Harold Kerzner, professor in Systems Management, bekend om zijn werk op het gebied van projectmanagement, omschrijft enkele symptomen, onder andere 'een verminderde opbrengst, kostenP en planningsoverschrijdingen en steeds vroeger optredende boeteclausules' als problemen. projectmanagement maakt dan weliswaar geen einde aan deze problemen, maar maakt het makkelijker maken voor het bedrijf om zich aan te passen aan een veranderende omgeving. Kerzner stelt zelfs dat de mogelijkheid tot het effectief managen van projecten van kritiek belang is in het bedrijfsleven, en dat goede project managementvaardigheden inmiddels een 'competitive advantage' zijn voor toonaangevende bedrijven. Kijkend naar de voorP en nacalculatie van 425 projecten, met een afsluitdatum tussen 12 april 2010 en 25 januari 2013, kan er gesteld worden dat over het algemeen genomen de projecten financieel positief bijdragen aan Cofely, de verhouding tussen de werkelijke baten en kosten is ruim positief. Er kan ook gesteld worden dat de verwachte kosten lager zijn de werkelijke kosten. Het meest in het oog springend zijn de werkelijke baten: alleen in 2011 is deze in balans. In 2010, 2012 en het begin van 2013 zijn deze lager dan de verwachte baten. Een verklaring kan zijn door een verkeerde inschatting, of door overschrijding van contractafspraken, waardoor boeteclausules het resultaat drukken. Een onwenselijke situatie dus. Ook de grote schommeling tussen de hoogtes van de kengetallen ondersteunt het beeld van wisselende successen.

De volgende probleemstelling wordt gehanteerd:
Het is onduidelijk in hoeverre het niveau van het projectmanagement van Cofely aansluit bij het Vereisteniveau voor de omgeving waarin Cofely opereert. Voor de ontwikkeling van de organisatie én projectmanagement is dit van belang. Het onderzoek wordt gedaan met de volgende doelstelling: Inzicht bieden in het verschil tussen het huidige niveau van projectmanagement en het vereiste niveau in de vorm van een status-quo-onderzoek. Dit zal worden verwerkt in een verandervoorstel met een kosten-baten-analyse, opgeleverd begin juni 2013.
Centraal staat de volgende vraag:
Is het huidige niveau van het projectmanagement binnen de afdeling Projecten afdoende voor de) Bedrijfsvoering en wat zijn de financiële consequenties van het aan laten sluiten van het niveau? Onder afdoende wordt verstaan dat het huidige niveau tenminste gelijk aan het gewenste niveau is.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingTISD Technische Bedrijfskunde
PartnersCofely West Nederland
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk