De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voeding & Verslaving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voeding & Verslaving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij Pameijer, locatie BW Strevelswijk is voeding een onderbelicht onderwerp, terwijl verslaving en andere psychiatrische problemen grote voedingskundige tekorten kunnen veroorzaken. Hierom zijn de voedingsproblemen met betrekking tot de verslavende middelen van de bewoners en de problemen op de locatie onderzocht. Daaruit worden adviezen met betrekking tot de gevonden voedingsproblemen geformuleerd. Hiermee wordt de kwaliteit van leven van de bewoners bevorderd.
Gedurende dit onderzoek is literatuur- en praktijkonderzoek gedaan. Voor het literatuuronderzoek is onder andere gezocht naar artikelen in verschillende databases. Het praktijkonderzoek bestond uit drie delen: half-gestructureerde interviews met vijf bewoners (inclusief voedingsanamnese), met vijf medewerkers en 15 gestructureerde interviews met vergelijkbare GGZ instellingen. De interviews met de bewoners en medewerkers zijn uitgewerkt door de van belang voor het onderzoek zijnde uitspraken in een ASE-model te zetten. De voedingsanamneses zijn berekend en geanalyseerd. De interviews met de instellingen zijn bestudeerd waarna adviezen zijn geformuleerd.
De resultaten uit het onderzoek naar zes meest gebruikte middelen (alcohol, amfetamine, cannabis, cocaïne, heroïne en tabak) zijn dat de meeste middelen ondervoeding en deficiënties veroorzaken. Ook kunnen er lichamelijke klachten ontstaan die een negatief effect hebben op de voedingstoestand. De voedingsanamneses lieten zien dat bijna alle nutriënten te weinig ingenomen werden. Uit de interviews met bewoners en medewerkers kwam dat de bewoners liever niet hun voedingsgeld inleveren en kennis missen over gezonde voeding. Wel werd door beide gezegd dat er mogelijkheden zijn om vaker gezamenlijk te eten en dat de kennis van de bewoners vergroot kan worden. Uit de interviews met de GGZ instellingen kwam dat ongeveer de helft hun bewoners verplicht hun eigen maaltijd laat verzorgen. Bij 11 van de 15 instellingen wordt voedingsgeld verstrekt. De instellingen hadden ideeën om gezonde voeding stimuleren, zoals het geven van voorlichting.
Uit het literatuuronderzoek bleek dat de zes middelen tekorten in de voeding en beschadigingen aan het lichaam kunnen veroorzaken. De voedingsanamneses geven dit ook aan. De ASE-modellen en de interviews met de andere instellingen laten kansen en barrières zien waarop de adviezen gebaseerd zijn. Dit kan de kwaliteit van leven van de bewoners verbeteren.
Een belangrijke verbetering van het gehele onderzoek is het anders rekruteren van bewoners voor de interviews. Ook zijn er bij de voedingsanamneses mogelijk sociaal wenselijke antwoorden over voeding gegeven. De praktische adviezen uit het plan zijn gebaseerd op informatie uit de interviews en daardoor niet wetenschappelijk onderbouwd. Het adviesplan is nog niet geïmplementeerd waardoor de verbetering van de kwaliteit van leven van de bewoners niet gecontroleerd kunnen worden.
Als eindproduct is een adviesplan opgesteld met voedingskundige en praktische aanbevelingen. De voedingskundige aanbevelingen zijn per middel opgedeeld. De belangrijkste voedingskundige aanbevelingen zijn het bestrijden van de symptomen van ondervoeding en een verminderde eetlust, wat vaak voorkomt bij gebruik van de verslavende middelen. Bij de praktische aanbevelingen zijn per barrière kansen beschreven. De belangrijkste praktische aanbevelingen liggen in het vergroten van de kennis van de bewoners en meer aandacht besteden aan gezamenlijk maaltijden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Voeding en Diëtetiek
AfdelingAcademie voor Gezondheid
PartnersPameijer Rotterdam
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk