De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Softwarevalidatie dynamische gebouwberekeningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Softwarevalidatie dynamische gebouwberekeningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gebouwinstallaties kunnen efficiënt ontworpen worden als er inzicht is in de energetische aspecten en de comfortklasse van het betreffende gebouw. De dynamische rekenprogramma's Bink 9 en EDSL-TAS zijn mogelijke hulpmiddelen om dit inzicht te verkrijgen. Huygen Installatie Adviseurs is geïnteresseerd in beide programma's en overweegt de aanschaf van één van deze softwarepakketten. Er is weinig informatie beschikbaar dat een duidelijk beeld vormt van het gebruiksgemak, de validiteit van de bruikbaarheid van de uitkomsten van de programma's.
Huygen Installatie Adviseurs gebruikt zoals vele andere adviesbureau's de temperatuuroverschrijdings-berekening van Vabi. Vabi heeft erkende rekenprogrammatuur ontwikkeld, maar de software is verre van gebruiksvriendelijk. In het hoofdstuk 'beoordeling Vabi' zijn de voor- en nadelen van Vabi uitgewerkt die gezamenlijk de beweegreden voor het onderzoek vormen. De beoordeling van de softwarepakketten Bink en EDSL-TAS is in deze rapportage gemaakt ten opzichte van het conventionele programma Vabi.
De software moet aan een aantal criteria voldoen. De criteria zijn verwerkt in een beoordelingsplan onder de onderdelen: gebruiksgemak, validiteit, kosten en bruikbaarheid van de resultaten. De bevindingen omtrent de software zijn per criteria beschreven, die tevens de onderbouwing vormen voor de score die aan de criteria worden toegekend in een beoordelingstabel.
Het programma EDSL-TAS heeft twee tools die van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van Vabi. De condensatie-analyse en TAS-Ambiens zijn programmaonderdelen die Vabi niet heeft en die functioneel kunnen zijn voor een installatieadviseur. In de beoordeling van EDSL-TAS zijn tegenover de toegevoegde waarde van deze tools een groot aantal nadelen beschreven. De beschreven nadelen komen naar voren in de beoordelingstabel. EDSL-TAS scoort op de onderdelen gebruiksgemak, validiteit en kosten minder goed dan Vabi. De belangrijkste bevindingen uit de beoordeling zijn:
 Het is in TAS niet mogelijk om bij een raamconstructie aan te geven welke zonwering er geïnstalleerd is en op welke wijze deze zonwering dient te worden geregeld. Het schakelen van de zonwering kan in TAS worden gesimuleerd door een glaselement zonder zonwering, voor een bepaald tijdstip te substitueren door een glaselement met zonwering. Het substitueren van een glaselement is niet gebruiksvriendelijk. Deze methode heeft ook een negatieve invloed op de validiteit omdat de regeling niet afhankelijk kan worden gemaakt van de zonneintensiteit.
 Het is in EDSL-TAS niet mogelijk om een luchtbehandelingskast in te voeren. De luchtbehandeling dient gesimuleerd te worden door een imaginaire ruimte aan te maken en de lucht vanuit deze ruimte over te storten naar de te ventileren ruimten. Deze methode maakt warmte- en vochtterugwinning onmogelijk. Daarbij komt ook dat bij de imaginaire ruimte de externe invloeden zoals zoninstraling en temperatuurverschil niet kunnen worden uitgeschakeld. Deze factoren zorgen ervoor dat de gebruiker moeilijk een inschatting kan maken van het energieverbruik van de luchtbehandelingsinstallatie.
 De lokale installatie kan niet worden gespecificeerd. Van de warmte en koude die aan de ruimtelucht wordt afgegeven is niet bekend waar deze warmte vrij komt en welke temperaturen de installatie functioneert.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISD Werktuigbouwkunde
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Delft
PartnersHuygen Installatie adviseurs
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk