De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Reclassering Nederland, regio Den Haag biedt woonbegeleiding aan justitiabelen. Het doel van de woonbegeleiding is de woonproblematiek van justitiabelen te verminderen. De woonbegeleiding wordt gefinancierd vanuit het toezicht, echter is dit niet kostendekkend.
Binnen Reclassering Nederland, regio Den Haag wordt niet op een eenduidige wijze vormgegeven aan de woonbegeleiding, het is niet duidelijk welke taken een woonbegeleider heeft en de ervaring is dat er niet volgens het 8-fasenmodel gewerkt wordt, waardoor er weinig structuur en geen overzicht is. Reclassering Nederland heeft als doel het terugdringen van criminaliteit en het voorkomen van recidive, om zo een veiliger maatschappij te creëren. Door de woonbegeleiding te professionaliseren kan dit mogelijk bijdragen aan het terugdringen van recidive.
Naar aanleiding hiervan is de volgende hoofdvraag geformuleerd: "Hoe kan de vormgeving van de woonbegeleiding van Reclassering Nederland, regio Den Haag verbeterd worden?"

Het doel van dit onderzoek is kennis en inzicht verschaffen in de mogelijkheden tot het verbeteren van de woonbegeleiding van Reclassering Nederland, regio Den Haag.
Er is gebruik gemaakt van verschillende databronnen en dataverzamelingstechnieken. Er is voor het theoretisch kader informatie verzameld met betrekking tot de volgende onderwerpen; Reclassering Nederland, toezicht, doelgroep, woonbegeleiding, 8 fasenmodel, casemanagement en forensisch gecontracteerde instellingen. Het praktisch kader heeft vorm gekregen door face-to-face halfgestructureerde interviews. Vervolgens zijn deze beide kaders naast elkaar gelegd en geanalyseerd.

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat er momenteel niet volgens een eenduidige werkwijze wordt gewerkt en dat er niet of nauwelijks wordt gewerkt met het 8 fasenmodel. De ervaring is dat het werken met het 8-fasenmodel veel tijd kost en dat de woonbegeleiders onvoldoende ruimte hebben binnen hun caseload voor het bieden van de praktische hulp. Momenteel wordt er geen opleiding aangeboden. De woonbegeleiders zijn enthousiast over het feit dat er woningen worden aangeboden. Echter worden niet alle beschikbare woningen benut. Er zijn strenge contra-indicaties voor de woonbegeleiding en Reclassering Nederland, regio Den Haag biedt alleen thuisbegeleiding, terwijl er wel vraag is naar andere vormen van wonen. De Kessler Stichting en Limor bieden wel praktische hulp en hebben de mogelijkheid tot het aanbieden van andere vormen van wonen. Woonbegeleiding is geen erkend product van Reclassering Nederland. Uit de resultaten is ook gebleken dat woonbegeleiding geen reclasseringswerk is en dat het richten op casemanagement meer past bij de taak als toezichthouder.

Woonbegeleiding is momenteel niet kostendekkend en geen reclasseringswerk, maar dit betekent niet dat het niet kan worden aangeboden. Echter is de vormgeving van de woonbegeleiding nu niet optimaal. Door de volgende punten te verbeteren kan de vormgeving van de woonbegeleiding verbeterd worden.
- Het aanbieden van een passende opleiding of cursus aan de woonbegeleiders.
- Een cliënt standaard minimaal in niveau 2 plaatsen.
- Meer ruimte creëren binnen de caseload voor de woonbegeleiding.
- Het hanteren van een andere werkwijze.
- Het doen van onderzoek naar of woonbegeleiding bijdraagt aan het verminderen van recidive.
- Na de sleuteloverdracht de woonbegeleiding overdragen aan de Kessler Stichting of Limor.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
PartnerReclassering Nederland, regio Den Haag
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk