De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Palletizerfunctie als standaard oplossing

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Palletizerfunctie als standaard oplossing

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de steeds sneller ontwikkelende consumentenmarkt worden producenten steeds meer gedwongen om producten sneller achtereen te ontwikkelen en te produceren. Dit betekent dat het machinepark van de producenten steeds sneller en vaker aangepast moet worden of soms zelfs helemaal vervangen dient te worden. Het aanpassen van machines of zelfs vervangen van machines is een zeer grote investering die producenten willen voorkomen. De producenten eisen daarom op hun beurt dat machinebouwers steeds sneller en meer modulair gaan bouwen. Door modulair te bouwen kunnen in plaats van hele machine enkel machinefuncties vervangen of aangepast worden. Langzamerhand druppelt deze ontwikkeling door naar de leveranciers en ontwikkelaars van machinecomponenten en zo ook naar Festo. Om de eisen van de klant te kunnen voldoen wil Festo de engineeringafdeling efficiënter maken door het ontwikkelen van standaard oplossingen voor machinefuncties die vervolgens aangeboden kunnen worden aan de klant. Dit heeft als voordeel dat dezelfde machinefunctie niet steeds opnieuw ontwikkelt hoeft te worden.

Festo wil graag een standaard oplossing kunnen bieden voor een van de veel voorkomende machinefuncties, de palletizerfunctie. De doelstelling van het afstudeerproject die voortvloeit uit de wens van Festo. De doelstelling:“ Kunnen aanbieden van een standaard oplossing voor de palletizerfunctie voor klanten.”

Het document start met een vooronderzoek naar de palletizer om uit te zoeken welke palletizers op de markt zijn en hoe deze palletizers werken. De palletizermarkt bevindt zich in de verpakkingsindustrie waarbij weinig tot geen standaarden voorkomen.

Nadat bekend is welke palletizervarianten in gebruik zijn worden verschillende varianten geanalyseerd om te onderzoeken hoe de palletizerfunctie te isoleren is in de verschillende varianten. Daarna worden de verschillende geïsoleerde palletizerfuncties bekeken en wordt bepaald welke een groot potentieel biedt voor Festo, om een standaard oplossing voor te ontwikkelen. Het blijkt dat de XYZ portaal palletizer het meeste potentieel biedt vanwege de geïsoleerde palletizerfunctie en de lineaire translaties waar Festo in is gespecialiseerd.

De XYZ portaal palletizer wordt verder geanalyseerd aan de hand van een detail functieanalyse. De gevonden functies worden vervolgens ingevuld met verschillinde oplossingen waaruit blijkt dat de portaal palletizer het best aangedreven kan worden met elektrische assen.

De verpakkingsindustrie is een industrie met weinig tot geen standaarden en zeer veel uiteenlopende producten die verwerkt moeten worden. Daarom moet eerst een standaard bepaald worden waarmee de concepten vervolgens ontwikkelt kunnen worden en getoetst kunnen worden aan de eisen en wensen die volgen uit het vooronderzoek en de standaarden.

De elektrische actuatoren kunnen in verschillende configuraties samengesteld worden. Na een brainstorm sessie worden de verschillende configuraties opgesteld en getoetst aan het pakket van eisen en wensen. Hieruit komen drie concepten die eventueel tot een eindontwerp ontwikkeld kunnen worden. Deze drie concepten worden vervolgens aan de hand van de opgestelde standaarden door berekend.

Conclusie is dat het XZY portaal de beste optie is voor Festo om als standaard oplossing aan te bieden voor de palletizerfunctie. Het XZY portaal bestaat uit:

- X-assen: De EGC-120-1800-TB
- Y-as: De EGC-120-1000-250H-TB
- Z-as: De EGC-185-2200-TB

Naast het XZY portaal is de aanbeveling gegeven om in toekomst ook te kijken naar de hybride palletizer. De hybride palletizer combineert twee functies die Festo allebei heeft en waar zij zeer sterk in zijn.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Werktuigbouwkunde
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnerFesto Nederland
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk