De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoekrapport Verschil bepalingsmethode NEN 7120 en NTA 8800

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Onderzoekrapport Verschil bepalingsmethode NEN 7120 en NTA 8800

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het milieu, en daarmee het verduurzamen van gebouwen is in de afgelopen jaren iets dat steeds meer in de belangstelling is komen te staan. Om Nederland te kunnen houden aan de gestelde klimaateisen is er een groot belang om de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen zo nauwkeurig mogelijk te kunnen bepalen.

Hiervoor is er een nieuwe bepalingsmethode in ontwikkeling, de NTA 8800. Deze bepalingsmethode zal in 2020 zijn intrede maken en de oude methode, de NEN 7120, vervangen. Er is momenteel nog veel onduidelijkheid over deze nieuwe methode, waardoor er een vraag is naar duidelijkheid over de gevolgen voor de huidig berekende gebouwprestatie van deze nieuwe bepalingsmethode. Dit onderzoek probeert de onduidelijkheid hier weg te nemen door beide methoden met elkaar te vergelijken. Tijdens dit onderzoek is gekeken naar situaties waarbij een warmtepomp wordt gebruik als de opwekker. Naast deze twee methoden is ook het resultaat van een gebouwsimulatie vergeleken, dit om te kijken of er grote verschillen zitten tussen de berekening van Vabi en een van de methoden.

Tijdens het onderzoek is er antwoord gegeven op de volgende onderzoekvraag:

“Is er de mogelijkheid om de NEN 7120, NTA 8800 en gebouwsimulatie met elkaar te vergelijken op de punten energiegebruik voor warmte, koude en warmtapwater opgewekt met behulp van een warmtepomp, waarbij de factoren die de verschillen veroorzaken en de efficiëntie van de warmtepomp in de toegepaste situatie duidelijk wordt?”

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er stapsgewijs gewerkt. Eerst is de betreffende literatuur onderzocht (hoofdstuk 4) en zijn hiermee de factoren die invloed hebben op de energieberekeningen vastgesteld (hoofdstuk 5). Vervolgens is er met behulp van gebouwsimulatie een centrale warmte- of koude behoefte bepaald en zijn de lokale factoren aan de hand hiervan berekend.
De test cases en bijbehorende vergelijking tussen de bepalingsmethoden zijn terug te vinden in hoofdstuk 6. De verschillen die hier te zien zijn worden toegelicht, bij deze toelichting wordt ook uitgelegd hoe dit verschil verklaart kan worden. De resultaten per factor, op jaarbasis, zijn ten slotte te lezen in hoofdstuk 7.

De conclusie van dit onderzoek is dat de twee bepalingsmethoden op ieder thema goed met elkaar vergeleken konden worden. De verschillen in het thema verwarming zijn nihil, met het grootste verschil rond de 1%. Binnen het thema koeling zijn de totaal verschillen niet groot, echter zijn de verschillen tussen de specifieke factoren wel groot. Het grootste verschil was te zien bij bepaling van de hulpenergie, in de NEN 7120 wordt deze gekoppeld aan de oppervlakte van het gebouw en bij de NTA 8800 niet. Dit resulteert bij grote utiliteitsgebouwen tot grote verschillen. De vergelijking van het energiegebruik voor tapwater was lastiger omdat de netto behoefte niet met behulp van gebouwsimulatie kon worden berekend. De verschillende startgegevens resulteerde hier tot een verschil in de lokale factoren.
Een opvallend punt van het onderzoek is het primair opwekrendement dat gehanteerd wordt in de NTA 8800. Dit opwekrendement is 69% (factor 1.45) terwijl deze voorheen nog 39% (factor 2.56) was. Dit verschil laat een grote toename zien in de groene opwekking van elektriciteit, de vraag blijft echter is dit rendement een realistische afspiegeling van de huidige opwekking in Nederland?

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Werktuigbouwkunde
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnerVabi Software
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk