De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

The Ampelmann DDT

Development of the Ampelmann DDT data analyzing tool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

The Ampelmann DDT

Development of the Ampelmann DDT data analyzing tool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds ongeveer vier maanden, logt Ampelmann Operations B.V. data van de PLC die in hun systemen zit naar een industriële computer ofwel Box-PC. Deze Box-PC is een computer die goed tegen schokken en vibraties kan in een ruige zee omgeving.
Deze gelogde data is in een BIN file formaat en er is een tool ontwikkeld om deze BIN bestanden om te zetten naar leesbare CSV bestanden.

Verder dan dit is Ampelmann nog niet gekomen en zodoende is er een vraag naar een data analyse tool gekomen.
Dit is waar de opdracht zich op focust: een data analyse tool maken dat grafieken en error functies kan plotten. De tool zou ook in staat moeten zijn om kentallen te kunnen afleiden en om geselecteerde data te kunnen exporteren.

Een morfologisch overzicht in combinatie met de Kesselring methode, heeft er toe geleid dat er een programma geschreven in de Visual Basic taal is ontstaan. Het programma heeft een “Hard-Coded” structuur in combinatie met queries om de gebruiker relevante data te laten selecteren en om het modulair te maken. De output van de tool zal wederom in de vorm van CSV bestanden zijn, zodat deze te allen tijde weer ingelezen kunnen worden.

De tool is in staat om de CSV bestanden in te lezen en ook in staat om te refereren naar de eerste genoemde conversietool om BIN files direct te kunnen openen. Hij bestaat uit vier verschillende tabbladen om stabiliteit en een goed overzicht te garanderen. De namen van de tabbladen zijn gerelateerd aan hun functionaliteit en zijn genaamd: Analyze,. Query, Save&Send en Key Figures. Gebaseerd op de structuur van de CSV bestanden maakt de tool meerdere zogenaamde treeviews. Een treeview is een visuele manier om alle titels in de CSV bestanden op een gestructureerde manier te laten zien. In de analyze tab, is het mogelijk voor de gebruiker om grafieken en errorgrafieken te plotten, zodat de gebruiker een visuele indruk krijgt van de gelogde data. In de Query tab is een standaard template gemaakt die ervoor zorgt dat toekomstige programmeurs/gebruikers in staat zijn om queries toe te passen. In de Save&Send tab is het mogelijk voor de gebruiker om data te exporteren, door middel van opslaan of via e-mail. In de laatste tab, Key Figures, is het mogelijk voor de gebruiker om bepaalde kentallen af te leiden voor vaak gebruikte functies.

Op basis van dit rapport, kan de conclusie getrokken worden dat de tool een stabiele manier is om de gebruiker te helpen bij het debuggen van het Ampelmann systeem. Gebaseerd op de Test Case, kan de conclusie getrokken worden dat de tool in staat is om alle verwachtingen van de gebruiker te laten zien.
De stabiliteit kan verbeterd worden door te kijken naar de control loop voor de nodes in de treeview, welke op dit moment nog kunnen leiden tot een onverwacht resultaat. Een andere aanbeveling is gebaseerd op de werkbaarheid. De treeview kan verbeterd worden door meer hiërarchie toe te voegen. Op deze manier kan de treeview nog beter gestructureerd data laten zien en dit wordt vertaald in een nog betere manier om te debuggen.

Summery
In this document, the development of a data analyzation tool is being described. The tool is developed for Ampelmann Operations B.V. to help the Motion Control engineers with the debugging process of their systems. Ampelmann Operations B.V. is a company that focusses on offshore access. Their main product is a motion compensated gangway, which allows people to safely transfer from a boat towards an offshore construction or another boat. Since about four months, Ampelmann Operations B.V. is logging data with a self-made tool from the Ampelmann Systems’ PLC to the Box-PC over an UDP connection. This Box-PC is an industrial computer that can withstand vibrations and shocks on the rough sea environment. The logs are in a BIN file format and a tool has been created to translate these BIN-files into CSV-files. But nothing more than that has been done to the logging part of the Ampelmann systems, and thus a demand for an analyzing tool was created.

This is where the assignment focusses on; creating a data analyzation tool that is able to plot graphs and error functions. It should also be able to derive key figures and to export selected data.
A morphological overview combined with the Kesselring method, led to a program written in Visual Basic. This program has a hard-coded structure combined with queries to let the user select relevant data and queries for modularity. The output of the tool shall be in the form of CSV-files, ensuring that they can be loaded in again at any time.

The tool is able to load the CSV-files and able to refer to the conversion tool to open the BIN files. The tool consists out of four different tabs to ensure stability and a clear overview of the functions. The names of the tabs are related to the functionality and are named: Analyze, Query, Save&Send and Key figures. Based on the structure of the CSV-file, the tool makes multiple treeviews of the containing titles within the CSV-file for some of the mentioned tabs. A treeview is a visual way of displaying all containing titles within a CSV-file in a structured way. In the analyze tab, the user is able to plot graphs and error graphs, ensuring that a visual view is gained from the logged data. In the query tab, a basic template has been created to ensure that future programmers/users are able to apply queries on the tool. In the Save&Send tab, the user is able to export data, by either saving the data locally or sending them via a mail server. In the final tab, Key figures, the user is able to derive certain Key figures ensuring that the commonly used functions are calculated automatically.

On base of this report, the conclusion can be made that the tool is a stable way of helping the user with debugging of the Ampelmann System. Based upon the test case, the conclusion can be made that the tool is able to display all of the demands of the customer. The stability can be improved by looking at the control loop for the nodes of the treeview, which lead to unexpected behavior at the moment. Another recommendation is based on workability. The treeview can be improved by adding more hierarchy. In this way the treeview becomes even more structured and this translates into an even better way of debugging.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Mechatronica
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnersAmpelmann Operations B.V.
Jaar2016
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk