De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Circulariteit en Smart Manufacturing binnen de lokale maakindustrie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Circulariteit en Smart Manufacturing binnen de lokale maakindustrie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Duurzaamheid is één van de onderwerpen binnen de economie waar men zich voortdurend mee
bezighoudt. Dit heeft onder andere te maken met de negatieve wijze waarop men in de wereld omgaat
met het milieu. Elke dag worden mensen meer bewust van de negatieve gevolgen van deze omgang. Een
economisch systeem dat daar verandering in kan brengen is een circulaire economie. Het systeem richt
zich op het elimineren van afvalstoffen en het hergebruiken van grondstoffen. Met de opkomst van
nieuwe technologie, kan een circulaire economie een compleet nieuw geoptimaliseerd systeem worden
voor een duurzame wereld.
Vanuit de organisatie Smart Manufacturing Industriële Toepassingen in Zuid-Holland (SMITZH) is een
project ontstaan waarbij een tool wordt ontwikkeld. Deze tool moet bedrijven inzicht geven in de wijze
waarop smart manufacturing technologie de transitie naar een circulair bedrijfsmodel kan ondersteunen
en waarde kan toevoegen. De tool richt zich op de maakindustrie en haar technologische toeleveranciers
binnen de provincie Zuid-Holland. Deze scriptie is afgeleid vanuit het onderzoek om de tool te kunnen
ontwikkelen. De hoofdvraag binnen het onderzoek luidt als volgt:
‘Wat zijn de drijfveren van de lokale maakindustrie voor de transitie naar een circulair bedrijfsmodel, en
hoe kan smart manufacturing bijdragen aan dit bedrijfsmodel?‘’
De onderzoeksmethoden om deze vraag te beantwoorden zijn deskresearch en fieldresearch.
Deskresearch is gebruikt om beter begrip te krijgen van circulaire bedrijfsmodellen en smart
manufacturing technologieën. Dit is onderdeel van het theoretisch kader. Fieldresearch is gedaan om de
vraag te kunnen beantwoorden vanuit de praktijk. Hierbij is onderzoek gedaan naar drie onderwerpen:
De drijfveren voor de transitie naar een circulair bedrijfsmodel, de ondersteuning van smart
manufacturing op circulaire bedrijfsmodellen en de barrières bij de transitie naar en circulair
bedrijfsmodel. Voor fieldresearch zijn twee bedrijven geïnterviewd. Deze bedrijven zijn momenteel bezig
met de transitie naar een circulair bedrijfsmodel en maken daarvoor gebruik van smart manufacturing
technologie. Dit zijn de bedrijven HTC parking & security Europees marktleider in Speedgates en Lely
leverancier en dienstverlener in de agrarische sector.
Na het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de primaire drijfveer voor de transitie naar een circulair
bedrijfsmodel ‘Overeenkomen met maatschappelijke verwachtingen’ is. Deze drijfveer komt vanuit de
motivatie dat de bedrijven willen bijdragen aan een duurzame toekomst en meer zijn gaan geven om het
milieu. Verder kan geconcludeerd worden dat smart manufacturing technologie de transitie naar het
merendeel van de circulaire bedrijfsmodellen goed kan ondersteunen. Als laatste kan geconcludeerd
worden dat bij de transitie naar een circulair bedrijfsmodel barrières zijn op het gebied sociaal cultureel,
wet- en regelgeving en de handelsmarkt. Hoewel bij de transitie naar een circulair bedrijfsmodel
meerdere obstakels zijn, wordt de transitie zeker aanbevolen. Op korte termijn is het bedrijfsmodel
financieel niet voordelig, maar op lange termijn brengt het naast financiële voordelen ook
maatschappelijke voordelen. De obstakels tijdens deze transitie zullen minder worden als meer bedrijven
deze transitie al hebben gemaakt. Als laatste wordt het gebruik van smart manufacturing technologie bij
deze transitie aangeraden. Hiervoor zullen de circulaire doelen binnen de onderneming eerst goed
moeten worden vastgesteld en vervolgens moeten de juiste toepassingen hieraan worden gekoppeld.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingBFM Finance and Control
AfdelingFaculteit Business, Finance & Marketing
Datum2021-01-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk