De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Succesvol in Den Haag?! Sociale mobiliteit van Haagse jongeren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Succesvol in Den Haag?! Sociale mobiliteit van Haagse jongeren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met genoegen presenteren wij hierbij ‘Succesvol in Den Haag’; de eerste Haagse Sociale en Culturele
Verkenningen. De tweejaarlijkse Amsterdamse Sociale en Culturele Verkenningen van SISWO/Social
Policy Research inspireerden de kenniskring van het Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling tot het maken
van een Haagse variant. Doel is het voor een breed publiek toegankelijk maken van ontwikkelingen
rond een voor Den Haag actueel thema. In een reeks oriënterende gesprekken van de kenniskring met
vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag en de Haagse ‘business community’ bleek grote interesse
te bestaan voor de volgende vraagstelling voor een onderzoek: welke factoren bepalen in hoeverre
jongeren uit de Haagse regio succesvol zijn in hoger-onderwijsland? Bij de opzet van het onderzoek,
de verslaglegging en de redactie van deze studie is nauw samengewerkt met medewerkers van SISWO/
Social Policy Research. Carolien Bouw en Kitty Roukens van dat instituut waren betrokken bij de verslaglegging
van het onderzoek van de Kenniskring en de opzet en redactie van deze studie.
Vanwaar die grote belangstelling voor mobiliteit van Haagse jongeren in onderwijsland? Allereerst omdat
een goede opleiding een steeds belangrijkere voorwaarde vormt voor ontplooiïngskansen van individuen
in een complexe maatschappij. Ook op macroniveau is deze vraagstelling relevant. De Haagse regio krijgt
te maken met een krimpende beroepsbevolking. De economische toekomst ligt daarom in specialisatie
op hoogwaardige activiteiten; dit veronderstelt een hoogopgeleide beroepsbevolking.
Om te voorkomen dat op grote schaal kenniswerkers uit het buitenland moeten worden gehaald, of
bedrijven uitwijken naar elders, is het zaak het potentieel van de aanwezige toekomstige beroepsbevolking
ten volle te benutten. Dat hier nog veel mis gaat is alom bekend. Vergrijzing en ontgroening
gaan immers hand in hand met een steeds verdere ‘verkleuring’ van de toekomstige beroepsbevolking.
Onvermijdelijke demografische veranderingen zijn immers onlosmakelijk verbonden met het
vraagstuk van de integratie van migrantenjongeren.
Deze verkenningen tonen aan dat verreweg de meeste studenten van de Haagse Hogeschool een opleidingssprong maken vergeleken met het opleidingsniveau van hun ouders. Dat geldt voor zowel autochtone als allochtone studenten. Vooral laatstgenoemden maken grote sprongen. Dat is verheugend want
onderwijssucces is een essentieel element van de ‘sociale liftfunctie’ van Den Haag.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingFaculteit Bestuur, Recht & Veiligheid
LectoraatLectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling
Gepubliceerd inHaagse Sociale en Culturele Verkenningen; nr. 1
Jaar2005
TypeBoek
ISBN9073077192
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk