De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zongedrag bij jongeren in Middelburg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zongedrag bij jongeren in Middelburg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op dit moment is er in Nederland sprake van een huidkankerepidemie. Tussen 2000 en 2015 is het aantal mensen met huidkanker gestegen met 16.000 gevallen. Verbranden op jonge leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een ernstige vorm van huidkanker. Een combinatie van het creëren van bewustzijn van risicofactoren voor het ontwikkelen van huidkanker en manieren om het risico te verminderen onder jongeren en adolescenten is dan ook de eerste stap naar kankerpreventie. Aangezien Zeeland de de zonnigste provincie van Nederland is, is er voor gekozen om dit onderzoek uit te voeren op een Zeeuwse middelbare school.
De doelstelling van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in het zongedrag en de kennis omtrent zonnen van jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar op de middelbare school het Nehalennia in Middelburg. De centrale vraagstelling die daarop aansluit is “Wat is, bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar op de middelbare school “het Nehalennia” in Middelburg, het verband tussen sekse, opleidingsniveau, huidtype en etniciteit enerzijds en zongedrag anderzijds en welk verband is er bij deze doelgroep tussen sekse en opleidingsniveau enerzijds en de kennis van zonbescherming anderzijds?”.
De centrale vraagstelling is beantwoord aan de hand van literatuur- en praktijkonderzoek, waarbij er kwantitatief onderzoek onder de doelgroep is gedaan met behulp van een enquête (751 respondenten) en een kennistest (447 respondenten). Uit de resultaten van het kwantitatieve onderzoek zijn een aantal conclusies getrokken:
1. Er is een verband aangetoond tussen opleidingsniveau, huidtype en etniciteit enerzijds en het zongedrag van de doelgroep anderzijds;
2. Met betrekking tot de zonkennis is er een significant verschil aangetoond tussen de geslachten (meisjes hebben meer kennis dan jongens) en de opleidingsniveaus (leerlingen van een hoger opleidingsniveau hebben meer kennis);
3. Er is een significant verschil geconstateerd tussen de zes huidtypen met betrekking tot het beschermen tegen de zon;
4. Er is gebleken dat enkel een hoge mate van kennis over de schadelijke invloeden van de zon niet noodzakelijkerwijs leidt tot verantwoord zongedrag.
Op basis van deze resultaten zijn de volgende aanbevelingen gedaan:
1. Het geven van voorlichting over de risico’s en effecten van overmatig zonnen met als doel een gedragsverandering bij de bevolking en specifiek bij de doelgroep van dit onderzoek;
2. Het is raadzaam dat er nader onderzoek gedaan wordt naar andere factoren die het zongedrag van de doelgroep beïnvloeden.
Huidtherapeuten kunnen een grote rol spelen in het uitwerken van deze aanbevelingen, wat nader toegelicht wordt in hoofdstuk 5 en 7 van dit onderzoek.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk