De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Holland Casino Amsterdam gaat all-in voor gezondere medewerkers

experimenteel onderzoek naar hoe Holland Casino Amsterdam haar medewerkers kan stimuleren tot het maken van gezondere keuzes in het bedrijfsrestaurant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Holland Casino Amsterdam gaat all-in voor gezondere medewerkers

experimenteel onderzoek naar hoe Holland Casino Amsterdam haar medewerkers kan stimuleren tot het maken van gezondere keuzes in het bedrijfsrestaurant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Medewerkers van Holland Casino Amsterdam hebben met name in de avond de neiging om ongezonde snacks te eten. Holland Casino Amsterdam heeft al eerder geprobeerd hier verandering in aan te brengen. Dit gebeurde door onder andere een gerichte prijsverhoging en aanpassingen in het assortiment. Het gewenste resultaat bleef echter uit. Aangezien Holland Casino Amsterdam veel aandacht besteedt aan het bevorderen van de gezondheid van haar medewerkers, werd de opdracht gegeven tot het uitvoeren van dit onderzoek.
In dit onderzoek worden mogelijke interventies uitgetest die de medewerkers van Holland Casino Amsterdam kunnen verleiden tot het maken van gezondere snackkeuzes in het bedrijfsrestaurant in de avonduren tussen 21.00 uur en 01.00 uur. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van de gezondheid van de medewerkers. Gezondere medewerkers zijn productiever en minder vaak ziek.
Methode: Om de onderzoeksvraag ‘Welke interventie is het meest effectief in het bewerkstelligen van een verminderde verkoop van frituursnacks, in de avond tussen 21.00 uur en 01.00 uur, in het bedrijfsrestaurant van Holland Casino Amsterdam?’ te kunnen beantwoorden, is gekozen voor experimenteel onderzoek. Vooronderzoek werd uitgevoerd om secundaire gegevens te verkrijgen welke als basis dienden voor het praktijkonderzoek. In het praktijkonderzoek werden na een nulmeting (T-0) drie experimenten, T-1, T-2 en T-3 uitgevoerd. Door middel van een uitdraai van het kassasysteem werden de verkoopcijfers verkregen en vergeleken. Experiment T-1 bestond uit de introductie van een nieuw, gezonder product. Voor T-2 werd besloten om visuele informatievoorzieningen te plaatsen bij de vitrine van de frituursnacks. Het laatste experiment (T-3) besloeg de combinatie van de interventies van T-1 en T-2 welke werden samengevoegd tot één experiment.
Resultaten: Tijdens T-0 werden 202 etenswaren verkocht in een periode van 7 dagen. 76% van die producten bestond uit frituursnacks. T-1 liet een verkoopresultaat zien van 264 producten. In dit experiment draaide het om het toevoegen van een nieuw gezonder product, het ’kipspiesje met kruidendip’, als alternatief voor de frituursnack. Van de verkochte producten bestond 28% uit het kipspiesjes met kruidendip en 36% uit frituursnacks. De verkoopcijfers van frituursnacks zijn bij T-1 gedaald van 76% naar 36%. T-0 en T-1 verschillen significant van elkaar (p=0,002). Tijdens T-2 werden er 195 producten verkocht, waarvan 53% frituursnacks. De verminderde verkoop van frituursnacks ten opzichte van de nulmeting beslaat een significant verschil (p=0,006). Gedurende het laatste experiment, T-3, werden 229 producten verkocht, waaronder 33% frituursnacks en 20% kipspiesjes. Ook hier is de verlaagde verkoop van de frituursnacks in vergelijking met T-0 significant (p=0,000).
Conclusie: Dit onderzoek toont aan dat alle drie de experimenten een significant verlagend effect hebben op de verkoop van frituursnacks, waarbij de combinatie van twee interventie methodieken het meest effectief is gebleken.
Aanbevelingen: Het vooronderzoek liet zien dat niet voor iedere productgroep een gezonder alternatief aanwezig was, waardoor de werknemer geen gezondere keuze kon maken. Dit onderzoek toont aan dat wanneer er wel een gezonder alternatief wordt aangeboden, de werknemer daar voor kiest. De omgeving van het bedrijfsrestaurant biedt mogelijkheden om medewerkers te stimuleren tot gezondere keuzes.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Voeding en Diëtetiek
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnersHolland Casino, Amsterdam
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk