De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een vergelijkend onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en nauwkeurigheid tussen twee indirecte calorimeters in het meten van het rustmetabolisme

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een vergelijkend onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en nauwkeurigheid tussen twee indirecte calorimeters in het meten van het rustmetabolisme

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding:
Bij de Nutritional Assessment Faciliteit (NAF) van de Haagse Hogeschool (HHS) worden allerlei metingen van het rustmetabolisme (RMR=Resting Metabolic Rate) uitgevoerd. Voor metingen van de RMR heeft de NAF in begin 2016 een nieuwe indirecte calorimeter aangeschaft, de COSMED Quark RMR. De COSMED Fitmate RMR, een indirecte calorimeter die ook aanwezig is in de NAF, is echter praktischer in gebruik voor de (aanstaande) diëtist/voedingsprofessional of onderzoeker. Naar aanleiding van een onderzoek naar het effect van cafeïne en het effect op de RMR zijn er bij medewerkers van de NAF twijfels ontstaan over de test-hertest betrouwbaarheid van de Fitmate.
Methode:
Naar aanleiding van de probleemanalyse is de volgende hoofdvraag opgesteld: “Hoe betrouwbaar, valide en nauwkeurig is de Fitmate RMR ten opzichte van de Quark RMR in het meten van het rustmetabolisme bij gezonde personen tussen de 18-30 jaar?” Deze hoofdvraag werd beantwoord door literatuur- en praktijkonderzoek. Literatuuronderzoek werd verricht naar eerder uitgevoerde betrouwbaarheid- en validiteitsonderzoeken van de Quark en de Fitmate. Het praktijkonderzoek was een kwantitatief experimenteel vergelijkend onderzoek. Voor het praktijkonderzoek werd een nulmeting, herhaalde meting en interventiemeting uitgevoerd om de betrouwbaarheid, validiteit en nauwkeurigheid van de instrumenten te onderzoeken. Bij de interventiemeting werd een glucosedrank van 38,5 gram glucose genuttigd, waarna de deelnemers na een half uur weer werden gemeten op RMR. Data werd geanalyseerd met het statistische programma SPSS, toetsen die hierbij zijn uitgevoerd waren de Pearson coëfficiënt om de correlatie aan te tonen en de Paired Samples T-test om het effect van de interventie aan te tonen.
Resultaten:
Uit de literatuur blijkt dat de Quark en de Fitmate beiden valide en betrouwbaar lijken te zijn in het meten van de RMR. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat de Fitmate een valide en betrouwbare meting heeft ten opzichte van de Quark bij de nulmeting. Met een overeenkomst van r=0,912. Correlatiecoëfficiënt tussen de nulmeting en de herhaalde meting betrof r=0,916 voor de Fitmate en r=0,883 voor de Quark. Bij de interventiemeting werden geen significante verschillen ten opzichte van de eerste meting gedetecteerd door beide instrumenten.
Conclusie:
De Fitmate lijkt een valide en betrouwbaar instrument te zijn in het meten van de RMR ten opzichte van de Quark. De resultaten van de interventiemeting waren niet statistisch significant, hierdoor kunnen geen uitspraken worden gedaan over de nauwkeurigheid van de instrumenten.
Discussie & Aanbevelingen
Over het onderzoek zijn verschillende discussiepunten aan te merken. Zo vonden de metingen plaats in een rumoerige omgeving, die vooral van invloed zijn geweest op de resultaten van de Quark. De resultaten van de Fitmate werden hier in mindere mate door beïnvloed. Aangeraden wordt dan ook om in het vervolg in een rustigere omgeving, die de klinische setting beter benaderd, met de Quark te meten. De Fitmate lijkt prima te functioneren in een rumoerige omgeving die de praktijk beter benaderd.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Voeding en Diëtetiek
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerDe Haagse Hogeschool
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk