De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het buurthuis van de toekomst

vormgegeven op voetbalvereniging Duindorp s.v.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het buurthuis van de toekomst

vormgegeven op voetbalvereniging Duindorp s.v.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het praktijkgericht onderzoek is een analyse gemaakt van het gemeentelijk beleid van Den Haag en bevindingen elders met betrekking tot het onderwerp ‘Het Buurthuis van de Toekomst’. Daarnaast zijn er 14 face to face ondervragingen gehouden. De onderzoeksvraag is:
Hoe kan voetbalvereniging Duindorp S.V. in de wijk Duindorp en omgeving het Buurthuis van de Toekomst vormgeven?

Voetbalvereniging Duindorp S.V. wil aansluiten bij het nieuwe beleid en de mogelijkheden die dit biedt voor sportverenigingen. Duindorp S.V. wil graag het Buurthuis van de Toekomst vormgeven en zijn maatschappelijke betrokkenheid vergroten. Om hiervoor in aanmerking te komen gelden er voorwaarden vanuit het gemeentelijk beleid van Den Haag, waardoor Duindorp S.V. invulling kan geven aan de functies in het Buurthuis van de Toekomst. Duindorp S.V. is op zoek naar mogelijkheden om het clubgebouw open te stellen voor de buurt, activiteiten en vrijwilligers.

Hoofdstuk 1 Inleiding.
In Den Haag zijn 22 van de 60 welzijnsaccommodaties door de bezuinigingen gesloten. De gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen om te bezuinigen op bestaande welzijnsaccommodatie en investeringsgelden beschikbaar te stellen voor multifunctionele accommodaties. Het Buurthuis van de Toekomst zal op andere plaatsen vorm krijgen, waarbij gedacht kan worden aan een sportvereniging, die zich verbreedt met nieuwe groepen en maatschappelijke activiteiten.

Hoofdstuk 2 Duindorp en omgeving in beeld.
Duindorp S.V. wil een sterkere binding met de wijk Duindorp en een gezonde mix creëren met andere wijken zoals de Vogelwijk, dat grenst aan de voetbalvereniging. Duindorp heeft een dorps karakter en heeft een vrij jonge bevolking, waarvan bijna eenderde vrijwilligerswerk verricht. Ook kent de wijk rijke voorzieningen en viert zijn 100-jarig bestaan in 2015. De Vogelwijk is een ruim opgezette wijk met luxe woningen en kent veel scholen en sportfaciliteiten. Duindorp S.V. zal rekening moeten houden met verschillende culturen en belangen in Duindorp en de Vogelwijk.

Hoofdstuk 3 Buurthuis van de Toekomst.
Het Buurthuis van de Toekomst past in de ontwikkeling van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Het beleid verwacht dat burgers zich inzetten voor de ander, buurt of vereniging. Een vitale sportvereniging, die voldoet aan de voorwaarden kan ervoor kiezen om een Buurthuis van de Toekomst te worden. Een accommodatie kan als Buurthuis van de Toekomst worden aangemerkt door de functies: multifunctioneel medegebruik en wijkfunctie. Binnen de maatschappelijke functies kan de sportvereniging hieraan zelf invulling geven. Er bestaan al Buurthuizen van de Toekomst, die als good practices kunnen dienen.

Hoofdstuk 4 Bevindingen.
Duindorp S.V. kan in het Buurthuis van de Toekomst een wijkfunctie vervullen en een kans is weggelegd bij het jongerenwerk. Duindorp S.V. kan in samenwerking met scholen, het jongerenwerk en Welzijn Scheveningen pakketten voor jongeren en het onderwijs samenstellen. Dit biedt kansen om de bekendheid te vergroten. Ook kan Duindorp S.V. een andere koers varen en zich richten op bijzondere doelgroepen, waarbij maatschappelijke organisaties gaan samenwerken en gebruiken maken van de accommodatie van Duindorp S.V.

Hoofdstuk 5 Eindconclusie en aanbevelingen.
Als Duindorp S.V. een Buurthuis van de Toekomst wil vormgeven, zal de vitaliteit verder ontwikkeld moeten worden en daarvoor wordt het stappenplan aanbevolen dat uit zeven onderdelen bestaat.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingSP Culturele en Maatschappelijke Vorming
PartnersVoetbalvereniging Duindorp S.V.
Jaar2013
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk