De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat zijn de verschillen op het gebied van veiligheid, effectiviteit en huidreacties in de Apilus® serie behandelapparatuur bij behandeling met OmniBlend™ of Pulsing Blend™

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat zijn de verschillen op het gebied van veiligheid, effectiviteit en huidreacties in de Apilus® serie behandelapparatuur bij behandeling met OmniBlend™ of Pulsing Blend™

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Overbeharing, veroorzaakt door hirsutisme of hypertrichose komt relatief vaak voor bij vrouwen.
Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden om overbeharing bij vrouwen te reduceren, in dit onderzoek werd gekeken naar de Apilus® serie behandelapparatuur, en een tweetal vormen van elektrische epilatie.
Recent heeft de Haagse Hogeschool de Apilus® serie behandelapparatuur aangeschaft, bestaande uit de Apilus® Junior, de Apilus® 3G en de Apilus® Senior. Vanuit de opdrachtgever is de onderzoeksvraag geformuleerd om te onderzoeken of de behandelmethoden OmniBlend™ en Pulsing Blend™ veilig en effectief zijn, welke ongewenste huidreacties optreden, en of de studenten van de Haagse Hogeschool de behandelmethoden op de juiste wijze uitvoeren zoals beschreven is in de studiehandleiding.
Zodoende is er in dit onderzoek gewerkt aan een antwoord op de volgende centrale onderzoeksvraag:
Wat zijn de verschillen op het gebied van veiligheid, effectiviteit en huidreacties in de Apilus® serie behandelapparatuur (Apilus® Junior, de Apilus® 3G en van de Apilus® Senior) bij behandeling met OmniBlend™ of Pulsing Blend™ wanneer deze behandelingen op de juiste wijze, zoals beschreven in de studiehandleiding, uitgevoerd worden door de studenten Huidtherapie van de Haagse Hogeschool?
Voor het beantwoorden van de centrale vraag is gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. De centrale vraagstelling is opgesplitst in zeven deelvragen. Om de deelvragen effectief te beantwoorden is er gebruik gemaakt van literatuuronderzoek voor twee deelvragen, en praktijkonderzoek voor de overige vijf deelvragen. In het kader van het praktijkonderzoek zijn tijdens vrijwillige oefenmomenten gegevens verzameld om de deelvragen te kunnen beantwoorden.
Uit de resultaten van het literatuuronderzoek bleek dat huidreacties bij elektrische epilatie vrij goed gedocumenteerd waren, en dat er dus een goede vergelijking kon worden gemaakt tussen huidreacties in de literatuur en de praktijk op de Haagse Hogeschool. Tijdens oefenmomenten bleek dat bij het volgen van de studiehandleiding, en bij juiste aansluiting van de apparatuur, er geen ongewenste huidreacties optraden.
Tijdens alle behandelingen trad er erytheem op en zeer regelmatig (36%) folliculaire oedeem, dit viel binnen het verwachtingspatroon vastgesteld in de literatuurstudie. Ook waren er geen significante verschillen in pijn beleving per behandelaar, apparaat, of methode. Er waren echter wel verschillen in de effectiviteit van de apparatuur. Bij de Apilus® 3G (89%)was de behandeling vaker succesvol dan bij de Apilus® Junior (58%) en de Apilus® Senior (44%).
De voornaamste conclusies die uit het onderzoek kunnen worden getrokken zijn dat de verschillen tussen de veiligheid en huidreacties tussen de verschillende Apilus® serie behandelingsapparatuur klein zijn, en dat er veilig resultaat kan worden geboekt bij de behandeling elektrische epilatie volgens de studiehandleiding. Er was echter wel een onderling verschil in de effectiviteit van de behandeling met de Apilus® serie behandelapparatuur.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerDe Haagse Hogeschool
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk