De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Design Data integration

Een lean benadering van parametrisch ontwerpen en bewerken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Design Data integration

Een lean benadering van parametrisch ontwerpen en bewerken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit het onderzoek zijn twee bronnen gevonden die de mogelijkheid bieden de informatie uit het Plant3D model te gebruiken in de PLE sterkteberekening. Deze bronnen zijn het PCF-bestand en de Piping-database.

Het database-SQL prototype heeft aangetoond dat de informatie uit de database is op te halen, te sorteren, filteren en te exporteren naar Excel voor gebruik. Echter omdat de testfase van dit prototype niet is afgerond, wordt het PCF-Excel concept als de geschikte keuze aanbevolen.

Met het PCF-Excel prototype is het mogelijk om gegevens vanuit Plant3D in PLE in te lezen. In het PCF-bestand staan de gegevens die nodig zijn voor het bepalen van de leidingloop. Deze methode is toepasbaar als de gegevens voor een polylijn van belang zijn maar de overige gegevens als secundair worden beschouwd.

Met de programmeertaal Python en de database is het mogelijk om de conversie uit te voeren echter heeft dit geen resultaten opgeleverd. Wel lijkt deze methode met de juiste aanpassingen veelbelovend te zijn.

Uitwerken van de voorbeeldcase
Voor het testen van de concepten is een testcase aangewezen waarin de minimale vereisten zijn getoetst.
Met behulp van de testcase is aangetoond dat het mogelijk is de informatie geschikt te maken voor de input in PLE en dat er een neutraal bestandstype is die het model kan exporteren naar Caesar II. Uit de literatuurstudie is gebleken dat de output van PLE niet als invoer kan dienen voor Plant3D. De leverancier raad deze handeling af.

Het PCF-Excel prototype is in het onderzoek uitvoerig getest. Het is niet altijd gebruikelijk dat voor iedere Isometric een PCF-bestand wordt gemaakt. Daarom is het van belang dat naast een PDF- en DWG-format er ook een PCF export wordt gemaakt in Plant3D.
Bij uitvoering van de testcase zijn de volgende beperkingen geconstateerd:
•De componentvolgorde is afhankelijk van de invoer van de designer in Plant3D, waardoor een oplossing gezocht is voor het handmatig corrigeren van de reeks.
•Het PCF-Excel concept maakt gebruik van een interactieve grafiek waarin de puntenwolk van de component-coördinaten wordt geplot. Hierbij kan de gebruiker de punten naar eigen inzicht selecteren om de gewenste componentvolgorde te verkrijgen.
•Het inlezen van de database in Access bleek ook een struikelblok te zijn omdat hier een driver nodig is voor de conversie van de indeling naar een Microsoft Access format.

Op basis van het onderzoek, kan worden geconcludeerd dat het mogelijk is om de output van Plant3D als input voor PLE toe te passen. Tevens blijken de verschillen tussen het PCF-Excel en database-SQL prototype minimaal te zijn. Met het testen van de applicatie is gebleken dat een tijdswinst van 18% te behalen is, dit kan als gunstig worden bestempeld.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Werktuigbouwkunde
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnersTebodin Netherlands B.V.
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk