De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar een rechtmatige verwerking van het waardegegeven in de zin van de Wet waardering onroerende zaken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar een rechtmatige verwerking van het waardegegeven in de zin van de Wet waardering onroerende zaken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het cluster WOZ/ Belastingen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg houdt zich o.a. bezig met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet woz) en dient zich ook aan deze verordening te houden. De clustermedewerkers hebben de vraag gesteld hoe om te gaan met verzoeken van verschillende afdelingen om verstrekking van waardegegevens van woningen of van andere aan het waardegegeven gerelateerde gegevens zoals eigenaren- en/ of
gebruikersgegevens. Zij willen namelijk een geslaagd beroep op de schending van de privacy of een boete voorkomen.

Daarnaast zijn, met ingang van 1 oktober 2016, de WOZ-waarden van woningen openbaar geworden. In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag of deze openbaarmaking niet in strijd is met de AVG. Het doel van dit onderzoek is dan ook primair om te toetsen of de verwerking/ uitwisseling van het waardegegeven door het cluster WOZ/Belastingen compliant is met de AVG. Secundair vormt het een basis voor een werkbeschrijving of richtlijn, waarmee de verwerking/ uitwisseling van het waardegegeven door het cluster conform de AVG zal (blijven) geschieden.

Het onderzoek bestaat uit een theoretisch (literatuur- en rechtsbronnenonderzoek) en een praktijkonderzoek (brainstormsessies, gesprekken met medewerkers van het cluster, van de afdeling DIV/Archief en met de Functionaris Gegevensbescherming). Eén van de belangrijkste vragen die beantwoord wordt in dit onderzoek is of een waardegegeven onder de definitie van persoonsgegeven valt. Zo ja, is er dan sprake van een geldige grondslag en/ of is de verwerking niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel, zoals uiteen is gezet in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (het Handvest)? Wordt ook het recht van de betrokkene voldoende gerespecteerd?

Vervolgens is, aan de hand van de conclusies uit het theoretisch onderzoek, de gegevensverwerking/-uitwisseling in de praktijk getoetst aan de AVG en zijn er aanbevelingen gedaan. De belangrijkste conclusie is dat de openbaarmaking van het waardegegeven niet compliant is met de AVG, want artikel 40a Wet woz voldoet niet aan het evenredigheidsbeginsel, waardoor een geldige grondslag ontbreekt. Aanbevolen wordt o.a. om aan artikel 40a Wet woz uitvoering te blijven geven, zolang deze niet ongeldig is verklaard door een nationale rechter op basis van een prejudiciële beslissing door het
HvJEU genomen, en bij de verwerking van het waardegegeven de rechten van de betrokkenen te respecteren.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingBRV HBO-Rechten / PLS Laws
AfdelingFaculteit Bestuur, Recht & Veiligheid
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk