De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sustainable Urban Vehicle 2016 - Gekwantificeerd Groen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Sustainable Urban Vehicle 2016 - Gekwantificeerd Groen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van het Expertise centrum zal in 2016 een Sustainable Urban Vehicle gebouwd worden. Het is de bedoeling dat er gekwantificeerde groene concepten ontwikkeld worden alvorens een prototype gemaakt kan worden.
In dit vroege stadium van het project is gekeken naar de belasting van brandstof, accu's en materialen op het milieu. Middels een Life Cycle Assessment (LCA) is onderzocht hoe de verschillende brandstoffen, accu's en materialen onderling aan elkaar gerelateerd zijn op Ecologische VoetAfdruk (EVA) en prijs.

Met behulp van de volgende formule is de totale EVA van een voertuig te berekenen.

EVA_m*m+EVA_b*V*s_n+EVA_a*P=EVA

Gebaseerd op de markt en de LCA resultaten zijn eisen opgesteld waaraan de Sustainable Urban Vehicle (SUV) moet voldoen. Hierbij is de Toyota Aygo als bovengrens gekozen omdat dit binnen de gekozen markt een populair voertuig is en omdat dit voertuig zuinig is ten opzichte van andere auto's in dezelfde gewichtsklasse. De beoordeling van alle subsystemen is gebeurd aan de hand van enkele criteria waarvan de prijs en de EVA de belangrijkste rol spelen. Dit resulteert in drie 'beste' concepten.

Wat opvalt is dat CBG, staal en Li-Ion in alle conceptrichtingen als beste resultaat naar voren komen. Hierbij moet wel onthouden worden dat de LCA resultaten een momentopname van vandaag zijn. Zowel CBG als staal zijn producten die een hoge mate van volwassenheid van ontwikkeling hebben bereikt. Waterstof en elektriciteit zullen beiden vergelijkbaar scoren met CBG wanneer deze uit windenergie worden opgewekt. De mate van volwassenheid van elektriciteit ligt verder dan bij Waterstof waardoor een tijdlijn ontstaat waarin brandstof op dit moment zit. De keuze in materiaal en accu is afhankelijk van het financiële beleid van het project.

Om bij te dragen aan de ontwikkelingen, die in de loop van de volgende 10 tot 15 jaar gaan plaats vinden is het belangrijk om niet te kiezen voor een brandstofvorm die een te hoge of lage maat van volwassenheid heeft bereikt. Elektriciteit is om deze reden op korte termijn het meest interessant om in een Sustainable Urban Vehicle project te gebruiken als aandrijvingsbron.

Tegelijkertijd met het project is een tweede doel ontstaan. Dit doel is het introduceren van een methode om 'groen' te ontwerpen. Vanaf heden zal binnen het Expertisecentrum meer nadruk gelegd worden op het maken van beslissingen op basis van duurzaamheid.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISD Werktuigbouwkunde
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Delft
PartnerExpertise centrum Haagse Hogeschool Delft
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk