De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek verbreding startersfaciliteiten Rabobank regio Schiphol.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek verbreding startersfaciliteiten Rabobank regio Schiphol.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Eind februari ben ik gevraagd om voor de Rabobank regio Schiphol een rapport te schrijven wat zou fungeren als mijn afstudeeropdracht. Zij gaven mij de opdracht om een interessant onderzoek uit te voeren naar de behoefte van startende ondernemers van de Rabobank regio Schiphol. Vanaf eind februari tot met begin juni heb ik aan dit rapport gewerkt. Waarbij in eerste instantie onderzoek is gedaan om de deelvragen te beantwoorden.
- Welke overige kredietverstrekkers die zich op de startende ondernemer richten zijn op de Nederlandse kredietmarkt actief?
- Op basis van welke criteria worden financieringen aan startende ondernemers verstrekt?
- Wat zijn de belangrijkste criteria verschillen tussen de Rabobank en andere financieringsverstrekkers, voor het verstrekken van een financiering?
- Welke ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid zijn erop financieringsgebied voor startende ondernemers?
- Welke initiatieven zijn er door andere Rabobank regio's opgestart om startende ondernemers te ondersteunen?
- Op welke wijze oriënteert de ondernemer zich om een bedrijf te starten en welke informatie krijgt hij waar?
Nadat de deelvragen waren beantwoord ben ik verder gegaan met het beantwoorden van de hoofdvraag.
- Op welke manier kan de Rabobank zich onderscheiden door het aanbieden van zowel primaire als secundaire faciliteiten, daarbij uitgaande van de behoefte van de startende ondernemer?
Voor het onderzoek is in eerste instantie deskresearch verricht. Nadat er op dat vlak grondig onderzoek is uitgevoerd, is er een kwalitatief onderzoek gedaan om het rapport te voltooien. De fieldresearch waar het kwalitatieve onderzoek ondervalt, bestond vooral uit het afnemen van interviews met betrokkenen en met startende ondernemers zelf. Het grootste aantal geïnterviewde zijn de startende ondernemers geweest, echter is er ook een accountant geïnterviewd en een collega van de Rabobank regio Utrecht. Naast de interviews die zijn afgenomen is er ook een avond van het startersplatform bijgewoond.
Door middel van het kwantitatieve onderzoek is het gelukt om erachter te komen waar startende ondernemers daadwerkelijk behoefte aan hebben. Deze behoeften zijn onderverdeeld in primaire en secundaire faciliteiten. Op het gebied van primaire faciliteiten is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de startende ondernemers daar zeer tevreden over zijn. Daarom zijn er geen extra behoefte die volgens de startende ondernemers op primair gebied bevredigd dienen te worden. Naast deze bevindingen is gebleken dat er op secundair gebied nog extra faciliteiten aangeboden kunnen worden. Ten eerste betere informatie over het starten van een onderneming vooral door gebruik te maken van de ervaring van de Rabobank op dit gebied. En tweede is er de behoefte om naast het bestaande startersplatform ook op andere manieren een netwerk uit te kunnen breiden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
AfstudeerorganisatieRabobank regio Schiphol
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk